Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

AuDHD

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

AuDHD je zkratka, která vznikla v neurologicky různorodých (neurodiverzních) komunitách jako popis specifické zkušenosti symptomatického překryvu diagnózy autismu a ADHD. Souběh autismu a ADHD přitom není nijak výjimečný, s ohledem na výzkumy víme, že k němu dochází ve více než polovině případů. Vznik termínu AuDHD dokládá, že současné diagnostické rámce mají spíše ilustrativní charakter, životní zkušenost nejde redukovat na konkrétní diagnózu. Je velmi pravděpodobné, že v nějakou chvíli se překryv diagnóz objeví i v mezinárodní klasifikaci a budeme se setkávat s tím, že daný symptom může být přítomný jak u diagnózy autismu, tak ADHD. V obecném povědomí může být řada symptomů ADHD připisována autismu a naopak.

Specifickým popudem ke vzniku zkratky AuDHD nebyl jen souběh diagnóz, případně překryv symptomatiky, ale spíše praktická zkušenost, ve které některé projevy ADHD a autismu mohou působit zcela proti sobě, což vede k tomu, že daná osoba zažívá dvě zcela protichůdné potřeby, mezi kterými se nejde rozhodnout.

V rámci paradigmatu neurodiverzity rozumíme tomu, že autismus, ADHD i další diagnózy mohou mít pestré spektrum projevů v chování i prožívání. Spíše než stanovením přesné diagnózy se zabýváme tím, jak se daný člověk vnímá a prožívá v kontextu svojí jinakosti. Konkrétní neurodivergenci se snažíme rozumět v kontextu epigenetiky a vývoje tak, abychom mohli hledat způsoby, jak dosáhnout co nejlepší kvality života a životní spokojenosti.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.