Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Terapie pro děti, dospívající a dospělé

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Své služby nabízím:

  • dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se trápí, mají nějakou diagnózu nebo si jen přijdou, že jim okolí nerozumí
  • rodičům dětí a dospívajících s diagnózou, podezřením na diagnózu nebo s nějakým životním trápením, kdy jsou děti nějakým způsobem nešťastné, bojácné nebo úzkostné, když zažily nebo zažívají něco děsivého, nebaví je život nebo si nějak ubližují
  • profesionálům, kteří pracují s neurodivergentními dětmi, dospívajícími a dospělými (supervize)

Objednat sezení přes email
[email protected] – stačí dát vědět, že chcete přijít a domluvíme se na termínu.

Terapie je bezpečným místem, kde se prostřednictvím pravidelných setkávání společně vyznáváme ve Vaší životní situaci a tom, co Vás trápí, čemu potřebujete lépe porozumět, nebo co byste si přáli ve svém životě změnit. Může jít o krátkodobou situaci, ve které se potřebujete zorientovat, ale častěji jde o něco, co vás provází celý život a chtěli byste o tom s někým mluvit. Nemusíte se stydět: Mezi častá témata, nad kterými se s klienty setkávám, patří:

  • Věci, které trápí děti, dospívající nebo jejich rodiče.
  • Úzkost, strach ze selhání, traumatické zážitky, PTSD, nekvalitní spánek, noční můry, dlouhodobá únava, obtíže s učením a soustředěním, smutek, zmatek, vztek, nepříjemné vzpomínky, pocit marnosti života a ztráty smyslu, vyhoření, deprese, panické ataky, myšlenky na sebevraždu, pocit nepatřičnosti, pocit osamělosti, pocit nedostatečnosti, rozpor mezi tím, kým chci být a jak mě vnímají ostatní.
  • Životní krize, černé myšlenky, vnitřní hlasy, problémy ve vztazích, problémy v práci a podnikání, zranění z dětství, pocit, kdy si člověk připadá, že musí být nenormální nebo je z jiné planety.
  • Neurodivergence, queer, neuroqueer, LGBTQ+ a související otázky spojené s genderem a identitou.
  • Postižení / diagnóza: Provázení procesem diagnostiky – oficiální nebo sebediagnostiky – a jejích dopadů na vnímání sebe sama a svého života. Např. Autismus, Aspergerův syndrom, ADHD, OCD a další (různé „poruchy osobnosti“ apod.)

Cílem terapeutických setkání je zvýšení kvality života a životní spokojenosti.

Cena a podmínky

Cena terapie je 1200 Kč za 50 minut
Vyhrazuji si právo uzpůsobit cenu dle možností klienta. Pokud máte možnost hradit vyšší sumu, prosím, dejte mi vědět. Rozdíl bude použit ve prospěch klientů, kteří si nemohou dovolit hradit plnou cenu.
Konzultace zrušené méně než 48 hodin před sjednaným termínem je třeba uhradit.
Osoby mladší 18 let potřebují souhlas zákonného zástupce.
Sezení probíhají dle domluvy na adrese Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana.
V případě potřeby jsem k dispozici on-line.
Obsah setkání je důvěrný. Nejsem vázán smlouvou se žádnou zdravotní pojišťovnou.

I am available in English.

Email pro objednání [email protected]

SMS pro objednání +420 775 274 281

Spojení MHD: Tramvaje 6, 9,12, 20, 22, zastávka Újezd, Vítězná
Parkování: před Café Savoy u nábřeží, OC Nový Smíchov Anděl, před Justičním palácem na Nám.Kinských

Jak vypadá první setkání?

První setkání je určené k tomu, abychom se lépe poznali, vyslechnu si Váš příběh a domluvíme se na dalším postupu.

Jak dlouho terapie trvá?

Doba trvání terapeutického vztahu se vždy odvíjí od individuální situace a životního příběhu. V ideálním případě terapeutický vztah a společné setkávání trvají tak dlouho, dokud jsou aktuální otázky, se kterými klient do terapie přichází a dokud mu v životě způsobují obtíže.

O mně:

Poradenství poskytuje Mgr. Miklós Csémy na základě živnostenského oprávnění, vysokoškolského vzdělání a probíhajícího terapeutického výcviku. Terapeutické poradenství podléhá anonymizované supervizi MUDr. Petra Pöthe.

V oblasti autismu, neurodiverzity a duševního zdraví jsem aktivní od roku 2012, terapeutické poradenství nabízím od roku 2022, pracuji z klienty z celé Evropy. Jsem zakladatelem a provozovatelem stránek Neurodiverzita.cz, vydal jsem několik knih o autismu a Aspergerově syndromu. K tématu pravidelně publikuji v odborných časopisech, rozhovorech (př. Forbes, Jan Melvil Publishing) nebo zde na stránkách. V rámci studia na Univerzitě Karlově jsem absolvoval pětisemestrální certifikovaný program Psychologie zdraví (300 hodin) pod vedením jejích zakladatelů v ČR, docenta Václava Břicháčka a profesora Jaro Křivohlavého. Jsem frekventantem výcviku v Přístupu zaměřeném na člověka (Diakonie ČCE) a kurzu Vývojová a vztahová terapie dětí a adolescentů – teorie a praxe (Institut psychoterapie dětí a rodičů).