Podcast

Jak rozumět autismu

Objektivní svět prožíváme subjektivně – každý ho zažívá jinak. Naše zkušenosti a způsoby prožívání světa jsou jedinečné a liší se od toho, jak svět prožívají druzí. Objektivní svět tedy vnímáme jako střet nekonečného množství subjektivních světů, prožívaných realit. Jaký je ten váš?

Neurodiverzita je podcast, který se věnuje psychologii a jedinečným způsobům, kterými vnímáme a prožíváme svět. Na pozadí psychologie zdraví (též známé jako pozitivní psychologie) diskutujeme nejenom individuální perspektivy a zkušenosti, ale také možnosti pomoci a podpory, které se nabízejí. Neurodiverzita uznává pestrost lidského prožívání a chápe ji jako kombinaci genové dědičnosti, vrozeného temperamentu a životní zkušenosti.  

Případná diagnóza (nebo sebediagnóza) nemá být stigmatem a důvodem k diskriminaci nebo segregaci, ale má být prostředkem k uvědomění si kontextu prožívání a vlastních reakcí a může být hodnotným klíčem k porozumění vlastnímu životu. 

Neurodiverzita je prostor, ve kterém se nám, nabízí přijetí – možnost být sám sebou a cítit se pohodlně „ve své kůži“.

Powered by RedCircle

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.