Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

O této stránce

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Tato stránka byla původně věnována autistické komunitě – autistickým dětem, dospívajícím a dospělým, jejich rodinám a těm, kteří se s nimi setkávají. Je jedno, zda zní diagnóza autismus, dětský autismus, atypický autismus, poruchy autistického spektra, PAS, Aspergerův syndrom, ADHD, zda je oficiální nebo jde o sebediagnostiku. Po nějaké době však bylo zřejmé, že situace, které autisté zažívají a to, co cítí, se objevuje i u dalších diagnóz a lidí bez diagnózy v různých životních situacích. Ať už jde o různé tzv. poruchy osobnosti nebo jiné diagnózy. Výzkum ukazuje, že jejich společným prvkem často bývá trauma.

Autismus je součástí širšího celku neurodiverzity – tedy představy, že různé formy neurologického uspořádání jsou kombinací dispozic, s nimiž jsme se narodili, a zkušeností, které nás v životě utvářely. V tomto smyslu vnímáme autismus i mnohé jiné formy neurodivergence jako přirozené v kontextu vývoje. Hlavní je pro nás praktická kvalita života jednotlivců a jejich rodin. Toto není nějaký „moderní“ nebo nový názor, podobný pohled zastávala a zastává řada psychologů a psychoterapeutů, včetně těch nejznámějších, a to ještě v době, kdy se v mnoha zemích, včetně ČR autismus ještě ani nediagnostikoval.

Cílem této stránky je poskytnout čtenářům vše, co potřebují k tomu, aby zajistili tu nejlepší možnou budoucnost pro sebe, své dítě, svoji rodinu, nebo pro svoje klienty, kamarády, kolegy či známé. Za tímto účelem spolupracujeme s odborníky a komunitou z celého světa.

Patříme k prvním zastáncům paradigmatu neurodiverzity u nás. Od roku 2012 měníme pohled na autismus a usilujeme o jeho destigmatizaci. Pozorujeme pozitivní změny ve vnímání autismu, ale také jsme rádi, že naše úsilí je v souladu s vědeckými poznatky. Řada odborníků, organizací a hlasů, sdílí náš pohled na tuto problematiku. Neurodiverzita se ukazuje být validním a důležitým rámcem pro to, jak můžeme přemýšlet o jinakosti traumatu a postižení, aniž bychom se dopouštěli zbytečné a škodlivé patologizace. Neurodiverzita patří pod tzv. biopsychosociální model, který nabízí jiné perspektivy, než tradiční medicínský model.

Co děláme:

Na naší cestě nás podpořilo několik laskavých dárců. Patří mezi ně Jan Barta, Vítězslav Válka, Nadační fond Avast, Vít Ševčík, Veronika Šranková a další. Jejich laskavé dary nám umožnily zajistit velkou část obsahu těchto stránek nebo jinou formu pomoci. Velice si vážíme jejich laskavosti a podpory. Pokud byste se k nim chtěli přidat a podpořit nás, budeme rádi. Kontaktovat nás můžete na

[email protected]

Snad ještě více než peněžní pomoc je třeba praktická spolupráce, například na překladu a tvorbě článků, osvětové a přednáškové činnosti, a na dalším. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat pokud:

  • Pořádáte školení, přednáškovou činnost nebo se jinak angažujete v tématech souvisejících s traumatem, neurodiverzitou, LGBTQI+ tématikou, autismem, ADHD, duševním zdravím.
  • Jste studentem medicíny, psychologie, sociální práce, sociologie nebo speciální pedagogiky a chtěli byste dělat seminární, bakalářskou, magisterskou nebo doktorskou práci z oblasti neurodiverzity.
  • Pracujete ve své praxi nebo organizaci s neurodivergentními klienty a máte zájem na tom poskytovat co nejlepší podporu.
  • Se zabýváte vydavatelskou činností a chtěli byste vydávat zajímavé knihy na téma autismu a neurodiverzity.
  • Chtěli byste dobrovolně přispívat překlady článků, videí či jazykovou nebo obsahovou úpravou existujícího obsahu.
  • Máte možnost prostřednictvím svých aktivit propagovat tyto stránky nebo stránky Nadačního fondu Neurodiverzity.

Děkujeme.

Jana a Miklós Csémy

„Jsem rád, že slyším o tom, jak uplatňujete koncept neuroqueeringu ve své praxi; přesně tímto způsobem jsem doufal, že ho lidé budou používat.
– Dr. Nick Walker

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.