Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Autismus a Aspergerův syndrom – encyklopedie pojmů

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

A

AA

ABA terapie

ADD

ADHD

AuDHD

ADI

ADOS test

Afázie

Afekt

Agrese

Alternativní komunikační systémy

Alternativní vzdělávání 

ANI

AQ

Artism

AS 

ASAN 

Asperger, Hans

Aspergerův syndrom

Atypický autismus

Autism Network International

Autism Speaks

Autismus 

B

Barevné slyšení

Bezpohlavnost

Binarita

Brown, Lydia 

C

Canisterapie

CARS test 

Centrum Terapie Autismu

D

des Roches Rocha, Shannon

Dětský autismus 

Diagnóza, diagnostika

Dospělý autista

Dospívání

Druhy autismu

Dysfázie(vývojová)

Dysgrafie

Dyskalkulie

Dysortografie

Dyspraxie

E

Echolálie

Empatie

Epilepsie

F

Felinoterapie

Fobie

Fotosenzitivita

G

Grace, Ally

Grandin, Temple, PhD

H

Hipoterapie

Houpání

Hyperaktivita

Hyperkinetická porucha

Hyperlexie

Hypermobilita

Ch

Chameleonský efekt

Chráněné místo

Chůze po špičkách

I

ID

Invalidní důchod

Infiltrace: Obchod s nadějí

J

K

Kanner, Leo 

Kannerův syndrom

Komorbidita

Klepání

L

Lehká mozková dysfunkce

LMD 

M

M-CHAT test

Meltdown

Misofonie

Myšlení v obrazech

N

Nadační fond autismu

Nemotornost

Nešikovnost

Nespavost

Neurodiverzita

Neurotypik

Neverbální, neverbalita

Nevyhraněná lateralita

Nízkofunkční autismus

Normálnost

NT

O

Obourukost

Obsedantně kompulzivní porucha

Obsese

OCD

Oční kontakt 

P

Panická porucha

PAS

PDA

Pevné objetí

Piktogram 

PNP

Pohupování 

Poruchy příjmu potravy

Poruchy spánku

Přecitlivělost

Přemysl Mikoláš

Přidružené jevy

Příspěvek na péči

Příznaky autismu

Psychiatrická diagnostika

Puberta

Q

R

Regres

Retardace

Rettův syndrom

Rigidní chování

Rituály

Rozvrh dne 

Ř

S

Sebediagnostika

Sebeobhájce

Sebestimulace

Sémantická parafrázie

Sequenzia, Amy

Shutdown

Sinclair, Jim

Smyslové přetížení

Sonrise

SPC

SPD – Sensory Processing Disorder

Speciální pedagogické centrum  

Speciální zájmy

Stimming

Středněfunkční autismus

Sutton, Michelle

Symptomy

Synestezie

Š

T

Tiky

Tourettův syndrom

Ť

U

Úzkost, úzkostnost

V

Vysokofunkční autismus

W

Walker, Nick

Warrior mothers, Warrior parenting

Wrongplanet

X

Y

Z

Zalehávání

Zážitkový deník

Zkřížená lateralita

Zrzavá holka

Ž

Ženy a autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.