Kannerův syndrom

Jak rozumět autismu

Kannerův syndrom je označení, které se používalo pro diagnózu autismu v 50. letech. Jeho původcem je rakousko-americký vědec Leo Kanner (viz Leo Kanner ).

Více článků o Kannerově syndromu

Historie autismu: Hans Asperger a Leo Kanner

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.