Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Supervize práce s neurodivergentními, například autistickými, klienty

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Klienti, kteří zmíní před svým terapeutem podezření, že mají například autismus, se setkávají s nepochopením nebo jinou neuspokojivou reakcí, která může vést k opuštění terapie nebo zhoršení vztahu s terapeutem. Výzkumy také ukazují, že přítomnost nebo podezření na diagnózu mohou vést k tomu, že terapeut interpretuje klientovo prožívání a chování jinak, než u klientů bez diagnózy.

Mezi častá témata supervize patří:

 • Jak poznat, kdy je prožívání / emoce / reakce součástí diagnózy a kdy za ní stojí něco jiného.
 • Přístup ke klientovi s diagnózou nebo s podezřením na ni, práce s vlastními předpoklady, jejich reflexe – práce s předsudky, hranicemi terapeutického rámce, přebíráním odpovědnosti, vědomými a nevědomými předpoklady o klientových schopnostech a možnostech, protipřenosem.
 • Role diagnózy v terapeutickém vztahu nebo v práci s klienty.
 • Jak zacházet s náročným chováním, jak zacházet se vztekem a agresí.
 • Jak zacházet s nesrozumitelnými momenty v projevu klienta.
 • Možnosti a limity interpretace.
 • Dopady diagnózy v dětství, dospívání a dospělosti a v čem se liší.
 • Otázky, se kterými sami přicházíte ze své praxe.
 • Rozhodování o klientech a nastavování režimů v pobytových zařízeních.
 • Problematika integrace a inkluze – jak o ní přemýšlet v praktických otázkách.

Je možné sjednat supervizi práce s neurodivergentními klienty (autismus, ADHD, „poruchy osobnosti“, jiné diagnostikované „poruchy“) pro

 • Psychoterapeuty, logopedy, psychiatry, psychology, lékaře, pracovníky v sociálních službách, učitele, asistenty pedagoga a další

Je možné sjednat také

 • Skupinové supervize pro státní, nestátní a neziskové organizace, například pro školy, SPC, střediska rané péče, firemní školení, atp.
 • Přednášky, semináře, workshopy

Tato supervize nenahrazuje klasickou, např. psychoterapeutickou supervizi práce s klientem v konkrétní modalitě, je jejím vhodným doplněním.

Supervize poskytuje s ohledem na povahu zakázky buď Mgr. Miklós Csémy nebo Mgr. Jana Csémy.

Email pro objednání [email protected]

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.