Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Poradenství a konzultace pro rodiny a organizace

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Konzultace pro rodiny jsou určeny především rodičům autistických dětí, jak těm, pro které je diagnóza nová, tak těm, kteří s ní již mají nějakou zkušenost. Smyslem konzultací je skrze spolupráci s rodičem nastavit podmínky doma i mimo domov tak, aby vyhovovaly potřebám autistického dítěte a aby mohlo docházet k pozitivním změnám v jeho vývoji, ale také v kvalitě života celé rodiny. Cílem je rozvoj rodičovských kompetencí a sebevědomí a podpora rodičovské intuice. Tento přístup je podpořen i výzkumem – ukazuje se, že vývoj autistických dětí má lepší prognózu v rodinách, které mají přístup k odborným konzultacím, díky kterým mohou potřebám a komunikaci dítěte lépe rozumět.

Pro svoje dítě jste vy, coby rodiče, tou nejdůležitější osobou na světě. Skrze vás se snaží rozumět světu kolem sebe, i tomu, co samo zažívá. Rodičovská nejistota, způsobená obavou o budoucnost dítěte, nebo třeba i již potvrzenou nebo nepotvrzenou diagnózou, může snadno narušit toto křehké pouto, které je pro dítě tak důležité. Rodiče pak někdy podlehnou dojmu, že někde existují nějací odborníci, kteří jejich dítěti rozumí více a mohou mu nabídnout více, než rodič. My si naopak myslíme, že rodič je tím, kdo dovede svému dítěti nejvíce pomoci, ať už jde o autismus, ADHD nebo nějakou jinou obdobnou diagnózu. Konzultace s rodiči jsou prostorem, kde spolu s rodiči uvažujeme o dítěti a jeho potřebách a pomáháme jim se vyznat v někdy netypickém chování jejich dítěte.

Cíl konzultací
Rodič se cítí více sebevědomý v komunikaci s dítětem.
Rodič dokáže dobře rozumět potřebám dítěte.
Rodič dokáže intuitivně nabízet dítěti podněty, které ho plynule rozvíjejí.
Dokáže asertivně reagovat na otázky a rady blízkého i širšího okolí.
Rodič se stává hlavní osobou, která řídí výchovu a směr ve vzdělávání dítěte.
Rodič si vytváří dlouhodobě stabilní vztah se svým dítětem.

Podpořeno výzkumem

Výzkumy dokazují, že intervence, které vedou ke zlepšení vztahu mezi dítětem a rodičem a pomáhají rodiči vidět jednání dítěte jako smysluplné, vedou ke zlepšení sociálního a emočního fungování dítěte a lepší komunikaci v rodině (Aldredet al., 2004; Mahoney a Perales, 2003).


Mezi typické situace, se kterými se na nás rodiny obrací patří:

 • dítě má výbuchy vzteku, rozčiluje se, zdánlivě z ničeho nic se rozruší
 • dítě špatně usíná nebo se budí
 • dítě běhá ode zdi ke zdi (nebo od dveří, ke dveřím, od okna k oknu), někdy zároveň houká nebo křičí. Klidně i půl hodiny nebo hodinu v kuse.
 • dítě opakuje nesmyslné věty ze zpráv, z televize, z pohádek, nebo podle navigace. Klidně mnohokrát dokola.
 • dítě se zajímá pouze o specifickou věc (traktory, vláčky, potrubí, voda, písek..)
 • dítě se nedívá na rodiče, když na něj volá, nereaguje na jméno, ale třeba když uslyší šustění pytlíku od bonbónů, samo přijde.
 • dítě se nechce mazlit
 • dítě je úzkostné a fixované na jednoho rodiče
 • dítě nemluví / dokáže mluvit, ale vyhýbá se používání řeči
 • dítě si nehraje stejným způsobem jako vrstevníci / neumí si hrát
 • dítě je uzavřené
 • dítě má doma nebo na veřejnosti nezvladatelné afekty nebo výbuchy emocí, je plačtivé nebo se vzteká
 • dítě musí být všude první, neumí prohrávat
 • dítě jí jen určitá jídla (hranolky…) a jiná odmítá
 • dítě nemá kamarády
 • dítě zažívá v kolektivu šikanu
 • dítě venku neustále utíká
 • dítě škrábe, štípe, kouše
 • dítě zajímá jen telefon, tablet nebo videohry, o nic jiného nemá zájem
 • dítě je ve věku, kdy by mělo jít do školky, co máme dělat?
 • dítě je ve věku, kdy by mělo nastoupit školní docházku – jakou vybrat školu, zvládne ji dítě?
 • je alternativní vzdělávání (př. nevýchova, Montessori, domácí vzdělávání) vhodné pro moje dítě? Jaký bude mít dopad na život naší rodiny?
 • dítě je ve škole, ale zaostává za kolektivem
 • zkoušeli jsme terapii X/Y, chvíli fungovala, ale už nefunguje, co máme dělat?

Cena
Balíček 10 konzultací stojí 9.500 Kč
Balíček 5 konzultací stojí 4.800 Kč
Cena jedné konzultace je 1.000 Kč
Konzultace probíhají zpravidla 1x týdně, případně dle individuální dohody nebo potřeb.
Všechny konzultace jsou hrazeny předem na základě zálohové faktury převodem na bankovní účet.
Školení pro organizace Školení nebo konzultace pro organizace lze sjednat dohodou. Ceny jsou individuální, dle podmínek (místo konání, počet účastníků, atp.)

Reference

„Poslouchám, ani nedutám.  Zajímavé, přínosné.“
„Důležité jsou příklady z praxe, dobře se poslouchá.“
„Zajímavé, důležité, velice mi to pomohlo některé věci lépe pochopit a uchopit.“
„Děkuji moc za skvělou příležitost pochopit svět autistických dětí (i dospělých). Je fajn být trochu blíž k jejich světu a dozvědět se, jak s autisty správně navázat vztahy a komunikovat.“
„Úžasný seminář. Spoustu dobrých rad, jak pochopit myšlení a vnímání světa autistů. Přednáška vedena s respektem k danému tématu. Citlivě a velmi efektivně předané informace, jak mají asistenti pedagoga pracovat s autistickými dětmi.“
„Výborné shrnutí dané problematiky, jiný úhel pohledu na autistické děti (nebyly démonizovány, ale dostali jsme dobré rady, jak se vyvarovat přetížení dětí a tím nebude docházet k atakům záchvatů). Moc Vám díky.“
„Velmi užitečné, originální přístup k autistickým dětem, se kterým se ztotožňuji.“
„Pro mě zajímavá přednáška od odborníka, který má mnoho zkušeností. Spoustu užitečných rad.“

Objednat konzultaci k autismu

Konzultace poskytuje Mgr. Jana Csémy, DiS., na základě živnostenského oprávnění IČ 02301849

Fotografie Mgr. Jany Csémy, DiS.

Mgr. Jana Csémy, DiS. je certifikovanou psycholožkou zdraví . Certifikát získala během svého vysokoškolského studia na Karlově Univerzitě v Praze, kde studovala program Psychologie zdraví přímo pod vedením jejích zakladatelů v ČR – Doc. Václavem Břicháčkem, PhDr. Miluší Havlínovou, CSc. a Prof. Jaro Křivohlavým. Má mnohaletou praxi v práci s autistickými dětmi, nejen z ČR, ale i z USA, je členkou správní rady Nadačního fondu Autismu a spoluvydavatelkou knih Temple Grandin, PhD. v České republice. Dříve pracovala ve Státním zdravotním ústavu na projektu Zdravá mateřská škola a Zdravá škola, pod vedením PhDr. Miluše Havlínové, CSc. V současnosti je lektorkou problematiky autismu v kurzech pro asistenty pedagoga a poskytuje poradenské konzultace rodinám a organizacím.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.