Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Temple Grandin – Jak to vidím já

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

O Knize Jak to vidím já

Jak to vidím já patří k nejzásadnějším knihám Temple Grandin, PhD na téma autismu a k nejlepším knihám na téma autismu vůbec. Na základě celoživotní osobní zkušenosti, vědecké práce a spolupráce s předními světovými odborníky a rodiči nabízí Temple Grandin svůj pohled na to, jak pracovat s dětmi s autismem a jejich motivací a využít ji pro jejich vzdělávání, k integraci a k samostatnosti.

O autorce Temple Grandin

Temple Grandin se narodila v roce 1947. Diagnózu „autismus“ obdržela o dva roky později, v roce 1949, spolu s doporučením rodičům, aby ji umístili do ústavu. Její maminka odmítla a musela tak sama nalézt cestu k výchově dítěte s autismem, bez dostupných terapeutických programů nebo odborné péče. Tato situace je v mnohém analogií k současné situaci rodičů dětí s autismem v ČR. Kniha je tak pro rodiče z České a Slovenské republiky obzvláště relevantní a nabízí řadu informací, se kterými se v ČR stále nelze setkat. Vhodná je také pro ty, kteří se připravují na výkon učitelského povolání, studenty a přednášející speciální pedagogiky, zdravotnických oborů, psychologie a samozřejmě pro ty, kteří se s rodinami a dětmi s poruchou autistického spektra setkávají ve své profesi.

Více o Temple Grandin, její práci, jejích zkušenostech s autismem

O českém překladu knihy Jak to vidím já

Autorem českého překladu je Marek Čtrnáct, který sám žije s Aspergerovým syndromem, jenž patří mezi poruchy autistického spektra. Marek je vynikající lingvista, překladatel a matematik s nadprůměrným IQ. Jeho vhled do dané problematiky, založený na vlastní zkušenosti a vysoké inteligenci, je garancí precizního překladu.

České vydání má oproti originálu navíc českou předmluvu, jejíž autorkou je Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc., která je respektovanou autoritou v oblasti pedopsychologie, vývojové psychologie a psychologie handicapu.

Obsah knihy 

Kapitola 1: Diagnóza a rané vzdělávací intervence
Nenechte se svázat nálepkami
Kvalitní a dostupné programy pro malé děti s PAS
Různé typy myšlení u autismu
Vyšší očekávání vedou k výsledkům
Výuka střídání
Jaká škola je pro mé dítě s PAS nejlepší?

Kapitola 2: Výuka a vzdělání
Jak najít silnou stránku dítěte
Výuka zobecňování
Význam rozvoje talentu
Jak učit osoby s autismem/Aspergerovým syndromem větší flexibilitě
Jak učit děti s autismem konceptům
Myšlení „zdola nahoru“ a učení pravidel
Kladení základů pro porozumění textu
Motivování žáků
Jak děti navnadit na čtení
Řízení hraní videoher
Asistenční psi a autismus
Jak je důležité mít na výběr
Význam praktických dovedností pro řešení problémů
Jak se naučit dělat úkoly, které ostatní ocení
Učení nikdy nekončí

Kapitola 3: Smyslové problémy
Smyslové problémy jsou variabilní
Problémy se zrakovým zpracováváním u autismu
Sluchové problémy u autismu
Zahrnování smyslových metod do vašeho programu pro autismus
Účinek smyslových obtíží a obtíží s vnímáním na vzory učení
Terapie obohacením prostředí a autismus

Kapitola 4: Jak porozumět neverbálnímu autismu
Sociální teenager uvězněný uvnitř
Přece jste se ptali!
Proč děti s autismem stimují?
Tito žije ve světě pomíchaných smyslů
Jak porozumět mysli neverbální osoby s autismem
Řešení problémů s chováním u neverbálních osob s autismem
Celoúkolové učení pro osoby se závažným autismem

Kapitola 5: Problémy s chováním
Postižení versus obyčejné špatné chování
Inovativní metody jak zvládat bití, kousání a kopání u dospělých se závažným autismem
Mé zkušenosti s posmíváním a šikanou
Nezdvořilost je neomluvitelná
Potřeba dokonalosti
Autismus a náboženství: učte je dobru

Kapitola 6: Sociální fungování
Vhled do sociálních problémů osob s autismem
Učení sociálních pravidel
Emocionální rozdíly mezi osobami s autismem nebo Aspergerovým syndromem
Zdravá sebeúcta
Čtyři úhelné kameny sociálního povědomí
Otázky o střelci z Connecticutu Adamu Lanzovi, Aspergerovu syndromu a PSZ

Kapitola 7: Léky a biomedicínské otázky
Alternativní versus konvenční medicína
Skryté zdravotní problémy mohou způsobovat problémy s chováním
Vyhodnocování léčebných metod
Užívání léků: rozhodování „rizika versus výhody“
Má léčba zvonění v uších

Kapitola 8: Myšlení a výzkum mozku
Ztráta sociálních dovedností, získání savantských dovedností?
Lidé na spektru se soustřeďují na detaily
Extrémní mužská teorie autismu
Odhalte děti, kterým hrozí autismus, pomocí měření hlavy
Myšlení v detailech
Pohled do vizuálně myslícího mozku
Struktura mozkové kůry u geniálních vědců a u autistů je podobná
Role genetiky a prostředí ve vzniku autismu

Kapitola 9: Problémy v dospělosti a zaměstnání
Jak zlepšit dovednosti pro řízení času a organizaci
Rady do zaměstnání: tipy, jak získat práci a jak si ji udržet
Teenageři s PAS se musejí naučit jak sociální, tak pracovní dovednosti, aby si udrželi práci
Šťastní lidé na autistickém spektru mají uspokojivá zaměstnání nebo koníčky
Uvnitř nebo venku? Kultura autismu/Aspergerova syndromu
Portfolia mohou otevřít příležitosti k zaměstnání nebo k vysokoškolskému studiu
Na vysoké škole: tipy pro osoby s autismem a Aspergerovým syndromem
Jak najít mentory a vhodné vysoké školy
Rozumné vycházení vstříc osobám na autistickém spektru
Běžte ven a žijte!
Může mé dospívající dítě řídit auto?
Inovativní myšlení dláždí cestu pro úspěšnou kariéru s AS
Souvislost mezi autismem, genetikou a genialitou
Můj pocit sebeidentity

Ukázka z knihy

Každé dítě s PAS má svou vlastní osobnost a svůj profil silných a slabých stránek; to je úplně stejné jako u typických dětí. Mohou to být introverti nebo extroverti, mohou mít veselou nebo nabručenou povahu, mohou milovat hudbu nebo matematiku. Rodiče a pedagogové na to mohou snadno zapomenout a připisovat každou akci či reakci dítěte autismu nebo Aspergerovu syndromu, což vyvolává dojem, že je zapotřebí ji rozpitvat a „opravit“. Při výuce dětí s autismem není cílem udělat z nich klony jejich typických vrstevníků (tedy „normálních“ dětí). Když o tom přemýšlíte, ne všechny charakteristiky typických lidí stojí za to, aby se staly předlohou. Daleko smysluplnější přístup je učit tuto populaci akademickým a mezilidským dovednostem, které potřebují, aby byli ve světě funkční a aby své talenty využívali, jak nejlépe to půjde. Autismus není rozsudek smrti pro dítě ani pro jeho rodinu. Přináší s sebou velké výzvy, ale může dítěti také přinést semínka velkých talentů a jedinečných schopností. Je na rodičích a pedagozích, aby tato semínka našli, pěstovali a zajistili, že vyrostou. To by mělo být cílem výuky a vzdělávání i u dětí s PAS, nejen u těch „typických“. Různé vzory myšlení osob s PAS vyžadují, aby je rodiče a pedagogové vyučovali z pozice nového vztažného rámce, který ladí s autistickým způsobem myšlení. Pokud budete očeká-vat, že děti s PAS se budou učit na základě konvenčních osnov a učebních metod, které u typických dětí „vždycky fungovaly“, zaděláte si hned na začátku na neúspěch pro všechny zúčastněné. Je to, jako byste posadili malé dítě na židli pro dospělé a očekávali, že dosáhne nohama na zem. To je prostě hloupost, ne? Ale řada škol a pedagogů – překvapivě – stále k žákům s PAS přistupuje tímto způsobem. Dobří učitelé chápou, že aby se dítě mohlo učit, musí styl výuky odpovídat stylu učení žáka. U žáků s autismem, a především s Aspergerovým syndromem, ovšem přizpůsobení stylu výuky stylu učení dítěte nestačí.

 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.