Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Blog

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Neurodiverzita, chování a problém s PBIS

Každý z nás vnímá svět svým vlastním jedinečným způsobem. Možností, jak vnímat a chápat své okolí a jak se k němu vztahovat, existuje nepočítaně, a jsou určeny naším nervovým systémem. Pojmem neurodiverzita (nebo též neurologická diverzita) označujeme skutečnost, že mezi nervovými systémy lidí panuje velká rozmanitost. Přestože žádné dva nervové systémy nejsou absolutně totožné, můžeme…
Více

Rozhovor pro podcast Asociace klinických logopedů „Řeči o řeči“

Na téma neurodiverzity jsme si v podcastu Asociace klinických logopedů „Řeči o řeči“ povídali s Mgr. Markétou Trtílkovou, vedoucí klinickou logopedkou logopedické ambulance v Centru duševního zdraví. Celý podcasto neurodiverzitě.

Rozhovor s Jan Melvil Publishing

O autismu, ADHD, neurodiverzitě, traumatu a problematikách postižení a duševního zdraví jsem si povídal s Vítem Šeborem a Zuzanou Kačerovou z nakladatelství Jan Melvil Publishing u příležitosti vydání knihy Devona Price Autismus bez masky. Celý rozhovor můžete poslouchat na Spotify nebo ve Vaší oblíbené aplikaci pro poslech podcastů.

Stanovisko k používání aplikované behaviorální analýzy a souvisejících behaviorálních metod v rámci léčby, terapie, habilitace nebo vzdělávání autistických osob

Jsme hluboce znepokojeni rozšířeným nedostatkem pozornosti věnované názorům a životním zkušenostem lidí s autismem, pokud jde o aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a související behaviorální metody. Od našich členských organizací a dalších komunit autistických lidí neustále slyšíme, že používání těchto metod často vede k negativním důsledkům. V mnoha případech se pozorování a debaty o těchto záležitostech…
Více

Problém s behaviorismem

Existují lepší způsoby práce s dětmi s náročným chováním „Řešením“ doporučovaným školám a školským systémům, kde se vyskytují problémy s vyrušováním žáků a nezvladatelným chováním, je soustavně „pozitivní intervence a podpora chování“. V tomto dokumentu uvedu historii pozitivní intervence a podpory chování, přístup, který zvolilo národní centrum technické pomoci (PBIS.org), a škody a přínos tohoto…
Více

The European Council of Autistic People (EUCAP) zveřejnil průzkum vztahu evropské autistické populace k ABA terapii

EUCAP zveřejnil svůj průzkum o ABA terapii. Prezentaci výsledků můžete shlédnout ve videu níže a také na stránkách organizace EUCAP.

Alexitymie a autismus: Když každý mluví jiným jazykem

Nedávno jsem se zamýšlela nad alexitymií, neboli neschopností rozpoznávat a vyjadřovat své emoce, což je koncept, kterému se v poslední době dostává stále více pozornosti. Když pomineme fakt, že emoce jsou již samy o sobě docela složitou záležitostí a že většina lidí má občas problém popsat komplexní emoce, začala jsem čím dál častěji narážet na…
Více

Diskuse: Systémová opatření pro podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči na období 2024–2030

Dokument vytvořený v rámci mezioborové pracovní skupiny, která byla zřízena v únoru 2023 a jejímiž členy jsou zástupkyně a zástupce ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, jakož i zástupci neziskového sektoru, například neziskové organizace NAUTIS, TUDYTAM, Mikasa, Naděje pro děti úplňku, Diakonie ČCE či profesního sdružení Česká psychiatrická společnost má pro mnohé děsivý obsah. Problematika chování…
Více

ADHD – seznam inspirací pro okamžitou úlevu

ADHD, o kterém bychom v paradigmatu neurodiverzity mluvili spíše jako o Kinetickém Kognitivním Stylu, jak ho nazývá Nick Walker, je často spojováno s tzv. exekutivní dysfunkcí. Tedy stavem, kdy pro nás mohou být obtížné některé aspekty každodenního fungování, jako je třeba úklid, pracovní nebo školní povinnosti, schopnost nakládat se svými kognitivními (rozumovými) dovednostmi, jako je…
Více

Exekutivní dysfunkce

Mluvíme-li o „dysfunkci exekutivních funkcí“, je třeba si připomenout (a osvětlit těm, kteří se s tímto problémem nepotýkají), že se jedná o souhrnné označení nejrůznějších obtíží. Problémy jedné osoby v oblasti exekutivních funkcí se nebudou nutně shodovat s obtížemi druhé osoby, přestože výsledek bude vypadat stejně (tj. jako neschopnost splnit úkol). Pro některé lidi s…
Více