Blog

Jak rozumět autismu

Metody komunikace – výzkum autistické populace

„Do jaké míry je možné porovnat způsoby výuky metod komunikace u autistických žáků, kteří nemohou používat mluvenou řeč ke sdělování svých složitých myšlenek?“ Úvod Mnoho autistických studentů se při sdělování svých znalostí a myšlenek nemůže spolehnout na mluvenou řeč. Kolik jich je, není přesně známo, protože organizace zabývající se autismem se na tom neshodnou. Například…
Více

Bílé schody, které končí ve zdi.

„Ty Schody nikam nevedou!“ Úvahy zdravotně postiženého člověka o specializovaných službách a jejich dopadu na osoby se zdravotním postižením

Norman Kunc (vyslovuje se Koontz) je vyhledávaným konzultantem a řečníkem v širokém spektru otázek týkajících se vzdělávání, zdravotního postižení a sociální spravedlnosti. Narodil se s dětskou mozkovou obrnou a od tří let navštěvoval segregovanou školu pro studenty se zdravotním postižením až do 13 let, kdy byl zařazen do běžné školy. Získání bakalářského titulu v oboru…
Více

Na obrázku je piktogram třepetajících se rukou, který je přeškrtnutý. Je tam napsáno "Žádné třepaní rukama"

Proč by žádné autistické dítě nemělo být v ABA terapii

Profesionálové obvykle říkají rodičům právě diagnostikovaných autistických dětí, že je „kritické“, aby tyto děti umístili do intervenčních terapií, jako je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Rodiče jsou varováni, aby „neminuli vývojové okno“, a potom se jim říká, aby dávali malé děti až na 40 hodin týdně do intenzivní terapie. Říká se nám, že tyto terapie jsou…
Více

Tak s čím vlastně intervence autismu intervenují?

Po získání diagnózy autismu bývá často první otázkou: jak můžeme pomoci? Odpověď na tuto otázku není ani zdaleka jednoduchá, a první, co se řekne, obvykle bývá „to přijde na to“. Tento článek Damiana Miltona, dospělého autisty, zkoumá komplexitu této otázky, a především přitahuje pozornost na skutečnost, že odpovědi, které se udávají, jsou často z ne-autistické…
Více

Kresba kosmonauta obklopeného planetami nápady, raketami a bagry
Plačící chlapec, obklopený rukama, které na něj ukazují.
Na silnici leží telefon s rozbitým popraskaným displejem
Dívka, která sedí na hladině zády ke kameře, tělo má potetované motýly, i vedle ní létá motýl

Žijí ve vlastních světech?

Jak se stále více zapojuji do hnutí autistické sebeobhajoby, zjistila jsem, že se stále více a více soustředím na to, jak o nás mluví populace neautistů. Častokrát jsem slyšela, jak je má krásná komunita plná života popisována neautisty slovy jako „nemoc“ či „epidemie“. I když to není očividné, jazyk, který používá naše širší společnost, když…
Více

Na obrázku je žena, který má obličej zakrytý balónkem ve tvaru smajlíka. V ruce má další balónky a má zářivě stříbrnou tašku.

Autistická komunita na prahu puberty

Mezi pozitivní věci, které se v ČR v oblasti autismu odehrály v posledních deseti letech, bezesporu patří i vzestup a růst místní autistické komunity. Teď nehovoříme o českých autistech obecně, ale specificky o těch, kteří se vyjadřují k tématu autismu, zapojují se v souvislosti s tímto tématem do veřejného prostoru a snaží se dosáhnout změn…
Více

Dva novinové výstřižky s články o autistech v médiích

Děti úplňku nemluví za autisty – jen za některé rodiče

Spolek Děti úplňku se díky svému silnému mediálnímu vlivu pasoval do role mluvčích pro autistickou komunitu. Někdy to pomáhá, jindy ubližuje. V době koronavirové pandemie se podařilo tomuto spolku přesvědčit vládu, že autisté nedokážou nosit roušky. Na základě těchto informací vláda udělila autistům v nošení roušek výjimku. Až s velkým zpožděním získaly stejnou výjimku další…
Více