Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Článek v časopise Listy klinické logopedie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Článek v časopise Listy klinické logopedie

V aktuálním čísle časopisu Asociace klinických logopedů můžete číst článek Úvod do problematiky autismu v kontextech paradigmatu neurodiverzity a přístupu zaměřeného na člověka, který se věnuje problematice autismu a dalších forem neurodivergence z pohledu psychoanalytické teorie a klinické praxe.

Author