Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Rubrika: Terapie autismu

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Trauma a identita – pozvánka na konferenci

Dovoluji si sdílet pozvánku na konferenci Trauma a identita. Řada příspěvků se bude týkat problematiky autismu, neurodiverzity, ADHD a dalších neurovývojových a jiných tzv. „poruch“. TRAUMA A IDENTITA(10. – 11.11.2023, nám. Míru 19)Co vás čeká:MUDr. Martin Pavelka – Patologie ranných vztahových traumatPo úvodní zmínce o současném stavu francouzské veřejnoprávní dětské psychiatrie, přednášející odůvodní proč specifická…
Více

Dva muži, otec a syn se na sebe smějí

Pomozte rodičům, pomůžete dětem

O velikonočních svátcích se již tradičně setkáváme s akcemi, které mají za cíl podpořit děti, které se ocitly v různých obtížných situacích. Autismus je momentálně na špici vlny mediálního zájmu a tak není překvapením, že některé příběhy byly i o autistických dětech a jejich rodinách. Jeden z nich byl však přímo ukázkový: Moderátor mluvil v…
Více

Na obrázku je značka výstražného trojúhelníku s vykřičníkem

Falešné léčby, které nefungují

Někdy může lékař navrhnout léky nebo speciální diety na jiné obtíže, které se dotýkají autistických lidí. Ale neexistují žádné „léčby“ nebo „léčení“ na autismus jako takový. Tyto metody léčení autismu nefungují a některé mohou být naopak škodlivé: speciální diety – jako jsou bezlepkové, bezkaseinové nebo ketogenické diety vitamíny, minerály nebo doplňky stravy léčba ředidlem –…
Více

Na obrázku je sevřená pěst s rozmazanou tváří v pozadí

Bez restrikcí a izolace lze lépe mírnit traumata, ušetřit, dosahovat cílů

Zhruba před dvěma lety napsala Crystal Garrett článek pro Thinking Person’s Guide to Autism o dlouhodobých traumatických dopadech, které na jejího syna měla izolace a omezování ve škole.  Garrett skončila v práci novinářky a zůstala doma, kde Zacharyho vzdělává. V článku píše: ” “Víme, že prostředí, v kterém se neomezuje a neizoluje, je realistické. Ve Virginii…
Více

Na obrázku jsou nakresleny levá a pravá hemisféra mozku. Levá je bílá a pokrytá matematickými obrazci, pravá je plná barev.

Plody škodlivé terapie v dětství

Nemůžu jít k terapeutovi. Nejde o to, že bych na to neměl peníze. Momentálně mám úžasné pojištění díky Florida Medicaid. V podstatě bych si mohl terapeuty vybírat, ale nemůžu k žádnému jít. To pro mě bude už velice brzy obtížné, protože musím jít ke genderovému terapeutovi, abych dokázal, že jsem natolik „stabilní“, aby mi povolili…
Více

Plán chování pro profesionály zabývající se autismem

Můj Plán chování pro rodiče byl docela populární a hodně rodičů mě žádalo, abych vytvořila podobný plán i pro učitele, profesionály a terapeuty, kteří s autistickými dětmi pracují. Toto je Plán chování pro profesionály, učitele a terapeuty, kteří pracují s mým postiženým/autistickým dítětem. Podpis tohoto plánu chování znamená, že budete vždy klást důstojnost, autonomii a…
Více

Autismus není nemoc: Problém je, jak léčíme autismus

V této sérii jsem prozatím mluvila o tom, že autismus podle mého názoru není nemoc, navzdory tomu, co dominuje hovorům o něm. Také jsem mluvila o tom, že proces diagnostikování autismu podle mě přispívá k těmto škodlivým hovorům o „nemoci“. Nyní bych vám ráda řekla, kde stojím v názorech na populární metody léčby autismu. Pokud…
Více

Nebezpečné terapie autismu

Nejnebezpečnější terapie nejsou ty, které stojí rodiče mnoho peněz a času, nemají žádný přínos, jsou založené na nesmyslných výplodech fantazie a vedené narcistickými terapeuty. Nejnebezpečnější terapie jsou ty, které dočasně, dlouhodobě nebo i trvale poškodí sebevědomí a identitu dítěte. Vytvoří v dítěti jistotu, že takové, jaké je, je špatné, a že se musí chovat určitým…
Více

Dotazník – hledání spouštěče agresivního chování

Nejčastější a zároveň nejsložitější věc, se kterou v autistické komunitě potýkáme, je agresivní chování dětí nebo dospívajících. Jinak milující rodiče se mnohdy cítí frustrovaní, protože se jim nedaří odhalit příčiny nepříjemných nálad a projevů u svých dětí. Dokud jsou jejich potomci malí, dokážou si rodiče s těmito výbuchy poradit, ale postupně přichází obavy z toho,…
Více

5 způsobů, jak uspokojit potřeby neurodiverzních dětí bez použití behaviorálních modifikací

Ve svém článku “Behaviour Management – Řízení chování” jsem řekla: “Existuje i jiný způsob, jak podporovat změny v dětském chování než tím, že prosadíme svou. Tento proces začíná tím, že se vzdáme pokušení kontrolovat chování a nahradíme jej novým cílem – uspokojit dětské potřeby.“ Mluvila jsem stručně o myšlence, že když nejsou u kohokoliv naplněny…
Více