Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Plán chování pro profesionály zabývající se autismem

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Plán chování pro profesionály zabývající se autismem

Můj Plán chování pro rodiče byl docela populární a hodně rodičů mě žádalo, abych vytvořila podobný plán i pro učitele, profesionály a terapeuty, kteří s autistickými dětmi pracují.

Toto je Plán chování pro profesionály, učitele a terapeuty, kteří pracují s mým postiženým/autistickým dítětem. Podpis tohoto plánu chování znamená, že budete vždy klást důstojnost, autonomii a respekt k postiženému dítěti nad přijímání dominantního narativu tragédie nebo názoru, že autismus je něco, co vám autista provádí.

 • Budu na každé dítě nahlížet jako na jednotlivce, budu oslavovat jeho silné stránky a podporovat ho v oblastech, které mu dělají problémy.
 • Budu ho podporovat tím, že ho budu učit dovednosti pro sebezastávání a budu jim pomáhat najít úlevy, které pro ně budou fungovat a které budou respektovat jejich autonomii.
 • Zahodím mýtus o „vývojovém okně“ a uznám, že každé dítě bude růst a učit se svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem s mou trpělivostí, vedením, a péčí.
 • Všechny mé interakce s dětmi, se kterými budu pracovat, budou založené na vzájemném respektu, nikoli na vynucování mé autority.
 • Na každý terapeutický přístup budu nahlížet kriticky. Budu si klást otázku, co je zamýšleným výsledkem. Doporučuji uctivou podporu nebo prioritizuji poslušnost a nerozlišitelnost? Není mým úkolem „opravovat“, protože děti nejsou rozbité.
 • Budu zkoumat, jaké dlouhodobé účinky má na sebeúctu, traumatické reakce a duševní zdraví autisty vystavení terapeutickým přístupům, jako je ABA, které si cení poslušnosti a nerozlišitelnosti. Budu tyto informace shromažďovat tím, že budu naslouchat skutečným autistům.
 • Přijmu spektrum neurodiverzity a budu každé dítě oslavovat jako cennou část širokého a rozmanitého spektra lidstva.
 • Naučím se o sociálním modelu postižení a budu konfrontovat ableismus, kdykoli ho spatřím. Budu se učit o hnutích za práva postižených a autistů a využiji své privilegium k tomu, abych napomohl/a jejich věci.
 • Budu se učit o autistické kultuře a najdu autistické přátele, nejen pro děti, se kterými pracuji, ale i pro sebe. Budu propagovat přijetí a půjdu příkladem.
 • Budu uznávat, že autismus je nedílnou součástí toho, kdo jsou děti, se kterými pracuji, a že tvaruje to, jak vidí, zpracovávají a vnímají tento svět. Budu si cenit každou část dětí, s nimiž pracuji. Nikdy je nebudu učit hanbě nebo internalizovanému ableismu.
 • Vždy budu u každého dítěte, se kterým pracuji, předpokládat kompetenci.
 • Chápu, že komunikace je víc než řeč, a budu si cenit veškeré komunikace v jejích mnoha podobách. Nebudu prioritizovat řeč jakožto jediný platný typ komunikace.
 • Nebudu se pokoušet interpretovat, zabraňovat ani zastavovat některé typy chování, jako je stimování, na základě mých ne-autistických zkušeností, ale místo toho se pokusím porozumět funkci a účelu, které pro autistu plní. Někdy tomu možná nebudu rozumět, a to není nikdy dobrý důvod pro to, abych se pokoušel to zastavit nebo tomu bránit.
 • Pochopím, že autistické děti se mohou učit různé dovednosti zrovna tak, jako jejich vrstevníci a přátelé s typickým vývojem. Nepotřebují oddělenou, segregovanou třídu, kde by se učili způsobem, který je dehumanizuje a stigmatizuje. Pokud potřebuje autistické dítě víc času, aby se něco naučilo, než děti s typickým vývojem, neznamená to, že se tyto dovednosti nenaučí nikdy. Znamená to jen to, že se učí jinak, a já se tomu přizpůsobím a budu to podporovat.
 • Nebudu autistickému dítěti odstraňovat podporu, jakmile s ní bude mít úspěch. Pochopím, že je to kruté a nedává to příliš smysl, protože autismus je celoživotní postižení, se kterým bude člověk vždy potřebovat podporu a úlevy… i když se potřeby podpory budou měnit a on bude ovládat nové dovednosti. Nemohu postiženému člověku odstranit všechnu podporu a očekávat, že bez ní bude vzkvétat.
 • Pravděpodobně budu po cestě dělat chyby, protože nejsem dokonalý/á, ale když budu více vědět, budu moci lépe jednat. Budu mít na paměti, že práce s autistickými nebo jinými neurodivergentními dětmi znamená podporovat je, přijímat je, cenit si jich jako jedinečných a báječných lidí, kterými jsou.

Z anglického originálu Behavior Plan for Autism Professionals

http://autistictimestwo.blogspot.cz/2016/05/behavior-plan-for-autism-professionals.htmlhttps://30daysofautism.blog/2017/03/23/behavior-plan-for-parents-of-newly-diagnosed-autistic-children/https://autistictimestwo.blogspot.cz/2015/02/normal.html

přeložil Marek Čtrnáct

Článek vznikl v rámci podpory projektu Nadačního fondu Avast Spolu do života

Author