Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Trauma a identita – pozvánka na konferenci

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Trauma a identita – pozvánka na konferenci

Dovoluji si sdílet pozvánku na konferenci Trauma a identita. Řada příspěvků se bude týkat problematiky autismu, neurodiverzity, ADHD a dalších neurovývojových a jiných tzv. „poruch“.

TRAUMA A IDENTITA
(10. – 11.11.2023, nám. Míru 19)
Co vás čeká:
MUDr. Martin Pavelka – Patologie ranných vztahových traumat
Po úvodní zmínce o současném stavu francouzské veřejnoprávní dětské psychiatrie, přednášející odůvodní proč specifická etiologie, klinický obraz a postižená populace sice řadí Patologii raných vztahových traumat mezi poruchy spojené se stresem, ale zároveň ji odlišují od základní i komplexní Posttraumatické stresové poruchy. Závěrem se zmíní o problému konceptu neuro-vývojových poruch.

PhDr. Markéta Kavale – Manifestní a latentní trauma (prezentace kazuistiky)
Příspěvek vychází z vlastních postřehů z práce s klienty. Freudovy termíny manifestní a latentní jsou zde užity záměrně. Domnívám se, že vedle primárního traumatu, o němž pacient hovoří zpravidla již na první sesi, existuje další trauma, které s tímto primárním traumatem souvisí, ale na rozdíl od něho se dotýká hlubších psychických struktur.

Mgr. Ivana Gallová – Hľadanie identity v skupinovej psychoterapii dospievajucich s poruchami prijimu potravy
V príspevku ponúknem svoju skúsenosť s terapeutickou skupinou PPP, budeme uvažovať o „používaní tela“ na vysporiadanie sa s pocitmi o ktorých sa nedá hovoriť. Prepojenie s príbehmi dievčat nám pomôže vnímať ich bolesť, čo ich telo pre ne znamená a zároveň v čom ich zastavuje.

Mgr. Miklós Csémy – Identita na inzerát
Alešův příběh o tom, jak těžké je být, když jsou naše emoce na obtíž. Spolu s kazuistikou budu mluvit o tom, jaký dopad na identitu, hledání sama sebe i vztahy může mít diagnóza autismus, ADHD a další dnes již běžné diagnózy u dětí, dospívajících i dospělých.

MUDr. Peter Pöthe – Kdo jsem když nejsem ?
Doba mezi dětstvím a dospělosti je dobou resetování zažitých konceptu o světě a o sobě. Dospívající dívka nebo chlapec se fyziologicky ocitá ve vakuu které není lehké unést. Jednou z obran proti úzkosti s dezintegrace svého self je identifikace s objekty jejichž hranice jsou výsledkem konfliktu mezi generacemi a kulturami. V přednášce se budu věnovat zkušenostem klinické práce s klienty jejichž identita ke výsledkem těchto konfliktu.

Mgr. Karel Flaška, CPsychol – Trauma v terapii dětí a dospívajících – teorie, technika a klinická praxe
Autor představí základní pojmy a technické aspekty psychoanalyticky orientované práce s traumatem u dětí a dospívajících. Poukáže dále na některé běžné, ale současně podceňované klinické fenomény, které mohou být dobře ovlivnitelné právě psychoanalyticky orientovanou terapií. Příspěvek bude uzavřen praktickou ukázkou z terapie dospívajícího klienta.

Mgr. Radka Nguyen – Trauma ako zdroj nedôvery pri formovaní identity
Psychologickú udalosť danú jej intenzitou, narušením pocitu bezpečia, keď človek nie je schopný adekvátne reagovať, môžeme nazývať traumou. Traumatizujúce udalosti majú patologický vplyv na psychickú organizáciu osobnosti. Na konkrétnom prípade si predstavíme terapeutickú prácu s traumatizovanou pacientkou v období adolescencie. Priblížime si význam raných vzťahov dieťaťa s blízkymi osobami a ich vplyvu na optimálny alebo nezdravý vývin psychiky. Budeme sa venovať úskaliam obdobia dospievania, kompetenciám poradiť si v živote, schopnosti regulovať emócie, prijímať seba samého a vytvárať viac alebo menej uspokojivé vzťahy. Skúsime porozumieť stavom „konštantnej nestability“, úzkosti a neistoty, s ktorými si dospievajúci snažia poradiť mnohokrát deštruktívnym spôsobom.

Přihlašování na https://docs.google.com/forms/d/1OFNT9EGKR_ziRwstdAYLwhuXYGIkGCR6s8KPUEK3JEw/viewform?edit_requested=true

Program

Pátek 10. listopadu 2023
15.00 – 15.30 registrace
15.30 – 15.45 úvodní slovo
15.45 – 16.30 Patologie ranných vztahových traumat – M. Pavelka
16.30 – 16.45 přestávka
16.45 – 17.30 Identita na inzerát – M. Csémy
17.30 – 17.45 přestávka
17.45 – 18.30 Trauma jako zdroj nedůvěry pro formování identity – R. Nguyen
18:30 – 19:30 malé skupiny

Sobota 11. listopadu 2023
9.00 – 9:45 – Hľadanie identity v skupinovej psychoterapii dospievajucich s poruchami prijimu potravy – I. Gallová
9.50 – 10.35 Manifestní a latentní trauma – M. Kavale
10.35 – 10.50 přestávka
10.50 – 11.50 malé skupiny
11.50 – 13.30 přestávka na oběd
13.30 – 14.15 Kdo jsem, když nejsem – P. Pöthe
14.20 – 15.05 Trauma v terapii dětí a dospívajících – teorie, technika a klinická praxe – K. Flaška
15.05 – 15.20 přestávka
15.20 – 16.50 velká skupina
16.50 – 17.00 rozloučení

Author