Blog

Jak rozumět autismu

Plačící chlapec, obklopený rukama, které na něj ukazují.
Na silnici leží telefon s rozbitým popraskaným displejem
Dívka, která sedí na hladině zády ke kameře, tělo má potetované motýly, i vedle ní létá motýl

Žijí ve vlastních světech?

Jak se stále více zapojuji do hnutí autistické sebeobhajoby, zjistila jsem, že se stále více a více soustředím na to, jak o nás mluví populace neautistů. Častokrát jsem slyšela, jak je má krásná komunita plná života popisována neautisty slovy jako „nemoc“ či „epidemie“. I když to není očividné, jazyk, který používá naše širší společnost, když…
Více

Na obrázku je žena, který má obličej zakrytý balónkem ve tvaru smajlíka. V ruce má další balónky a má zářivě stříbrnou tašku.

Autistická komunita na prahu puberty

Mezi pozitivní věci, které se v ČR v oblasti autismu odehrály v posledních deseti letech, bezesporu patří i vzestup a růst místní autistické komunity. Teď nehovoříme o českých autistech obecně, ale specificky o těch, kteří se vyjadřují k tématu autismu, zapojují se v souvislosti s tímto tématem do veřejného prostoru a snaží se dosáhnout změn…
Více

Dva novinové výstřižky s články o autistech v médiích

Děti úplňku nemluví za autisty – jen za některé rodiče

Spolek Děti úplňku se díky svému silnému mediálnímu vlivu pasoval do role mluvčích pro autistickou komunitu. Někdy to pomáhá, jindy ubližuje. V době koronavirové pandemie se podařilo tomuto spolku přesvědčit vládu, že autisté nedokážou nosit roušky. Na základě těchto informací vláda udělila autistům v nošení roušek výjimku. Až s velkým zpožděním získaly stejnou výjimku další…
Více

Dva muži, otec a syn se na sebe smějí

Pomozte rodičům, pomůžete dětem

O velikonočních svátcích se již tradičně setkáváme s akcemi, které mají za cíl podpořit děti, které se ocitly v různých obtížných situacích. Autismus je momentálně na špici vlny mediálního zájmu a tak není překvapením, že některé příběhy byly i o autistických dětech a jejich rodinách. Jeden z nich byl však přímo ukázkový: Moderátor mluvil v…
Více

Na obrázku je tvář ženy ve slunečních brýlích. Obličej i brýle a vlasy má pokryty barevným přáškem.

Svět skrze autistický filtr

Od té doby, co jsem byla ve svých 30 letech diagnostikována jako autistka, přehodnocuji si mnoho věcí. Celý život jsem strávila tím, že jsem se snažila působit stejně jako všichni ostatní. Vše jsem sledovala. Vše jsem studovala. Každou knihu, článek, vyslechla jsem konverzace, to vše mě přivedlo o kousek blíže k tomu být normální. Strávila jsme…
Více

Krédo podpory

Krédo podpory vzniklo v Kanadě, pod vedením Normana Kunce a Emmy Van der Klift a jde o zásadní příspěvek k tématu postižení a inkluze. V tomto videu jsou to samotní lidé s postižením, kteří mluví o tom, jaká forma podpory je nevhodná a jaká je naopak vítána. Krátké, stručné, působivé a autentické video ukazuje, jak můžeme…
Více

Na obrázku je Alfie Kohn v obleku a kravatě.

Nový výzkum posiluje už tak silný argument proti ABA

Když nějaká běžná praktika není nezbytná nebo užitečná ani za údajně optimálních podmínek, je na čase položit si otázku, zda tato praktika vůbec dává smysl. Tak například, pokud učitelé nemusejí žáky známkovat ani na střední škole (a pokud odstranění známek jejich žákům jasně prospívá), jak můžeme ospravedlnit známkování mladších dětí? Pokud výzkum ukazuje, že zadávání…
Více

Žena, která drží ruku před kamerou na znamení nesouhlasu

Autismus a souhlas

Jak jste si asi všichni všimli, média (profesionální i sociální) v poslední době neustále hovoří o kontroverzi, která je spjatá s politikou souhlasu (neboli anglického „consent“). V této oblasti mám celkem neoblomné názory, ale ty dám teď na chvilku stranou a budu se soustředit na jeden malý aspekt této současné konverzace:Jak nejlépe pomoci autistickému člověku, který má potíže…
Více