M-CHAT test

Jak rozumět autismu

M-CHAT (Modified Checklist of Autism in Toddlers) test je test, který se používá pro diagnostiku autismu u batolat od věku 12-30 měsíců. 

Jde o seznam otázek, které se týkají dítěte. Test vyplňuje rodič a má informativní charakter. Odpovědi v tomto testu mají indikovat, zdali by dítě mělo podstoupit další vyšetření, jestli je u něj tedy podezření na autismus.

Lékař se většinou zaměří na dítě a bude chtít dítě dále vyšetřit v případě, kdy se u něj do 12 měsíců neobjeví žvatlání ani jiná gesta, do 16 měsíců slova, do 2 let slovní spojení o dvou slovech (nepočítá se echolálie), a pokud se objeví ztráta jakýchkoliv sociálních dovedností, které již byly získány.

Více článků o diagnostice na našich webech:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy