Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Obsedantně kompulzivní porucha

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Obsedantně kompulzivní porucha se často označuje zkráceně jako OCD (z angličtiny Obsessive Compulsive Disorder). Často se přidružuje k poruchám autistického spektra. Existuje spoustu druhů obsedantně kompulzivních poruch. 

Hlavní charakteristikou obsedantně kompulzivní poruchy je, že člověk, u kterého se tento jev vyskytuje, mívá opakující se velmi nutkavé a specifické myšlenky. Ty často v realitě vedou k opakování dané činnosti. Člověk se je může snažit sebevíc potlačit, takové násilné potlačování však nebývá úspěšné. Pokud obsedantně kompulzivní porucha dojde do fáze, kdy kvůli ní člověk nedokáže opustit domov, přistupuje se k medikaci. Může nabývat mnoha podob a druhů (viz Různé typy OCD). Obecně se však dá říci, že u člověka s OCD se opakují časté velmi nutkavé specifické myšlenky, které vedou k opakování určité činnosti – člověk s OCD se je mnohdy snaží potlačit, avšak neúspěšně. Pokud OCD dojde do stádia, že je pacient neschopen opustit domov, dochází i k medikaci. Vtíravé myšlenky jsou však běžné u spousty lidí. Lidé s OCD jsou často velmi trpěliví a důslední.  

Více informací o obsedantně kompulzivní poruše:

Různé typy OCD

Co lidi nechápou

Přidružené poruchy

 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.