Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Poruchy příjmu potravy

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Poruchy příjmu potravy jsou často zanedbávaným problémem u autistů. Je však nutné podotknout, že poruchy příjmu potravy se mohou svými důvody i projevy od běžných PPP lišit – lidé na spektru například odmítají jíst některé potraviny ne z důvodu mentální anorexie, ale proto, že jim vadí struktura, barva, tvar jídla. Jedná se často o smyslovou přecitlivělost. Rovněž se k jídlu mohou pojit i různé úzkosti a fobie, které pak vyústí v odmítání příjmu potravy.

U autistických dívek, na které doléhá v pubertě velký tlak vrstevníků, je riziko klasických poruch příjmu potravy rovněž zvýšené. Je nutné k těmto problémům, které se objevují často v dětství a v pubertě, přistupovat  s citem a snažit se odhalit pravou příčinu problému.

Více o poruchách příjmu potravy:

Přidružené poruchy

Poslední zajímavý checklist

Charakteristika žen s Aspergerovým syndromem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.