Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Infiltrace: Obchod s nadějí

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Investigativní pořad České televize, který se v jednom dílu zaměřil na téma autismus a ABA Terapie. Pořad vyvolal prudké reakce a odvysílání bude patrně následováno soudními spory. Obsahem dokumentu je ABA Centrum, které v jednom bytě provozuje občanské sdružení ABAway z.s. Autoři dokumentu poukazovali na neprofesionalitu pracovnic, podivné prostředí a cenu poskytovaných terapií. Představitelé občanského sdružení se naopak hájili tím, že centrum zřídili pro svoje děti a platí jej ze své vůle, nikdo tedy na nikom nevydělává. Natáčení pořadu považují za účelové. Mezi jejich hlavní argument patřilo například to, že byly jejich děti nahrávány v citlivých situacích bez jejich souhlasu. Zároveň ovšem jejich protest na sociálních sítích doprovázel text „Pokud nemáte dítě s PAS, které se – doplňte dle libosti – bije v záchvatu pěstí do hlavy, není schopné sebeobsluhy, není schopno komunikovat – neřešte a nepřepínejte. Je zcela na rodičovi, pro co se rozhodne, jak a zda svému dítěti pomůže.”, který byl často sdílen. Může přispívat k obecné generalizované představě o autismu a podporovat stigmatizující pohled.

Logo pořadu infiltrace červeným fontem

Logo pořadu infiltrace

Na samotný dokument navázala Česká televize moderovanou diskusí. Diskuse se neúčastnil žádný zástupce autistů, čímž byly patrně porušeny následující body zákona:

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno
zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická
strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském životě.

(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval
vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné
smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

Dokument vzbudil mediální ohlas a vedl k širší diskusi u odborné i laické veřejnosti. Otázky vzbuzuje jak jednání tvůrců dokumentu, tak jednání pracovníků centra a samotná ABA Terapie. Jednoznačnými poškozenými pak jsou autistické děti, které se staly aktéry dokumentu bez svého vědomí a souhlasu (což může platit i o terapii) a také obecně autisté v ČR, o kterých se zcela neeticky vede debata bez toho, aby k ní byly přizvání. 

Rozhovor s autorkou pořadu Infiltrace

Rozhovor s Janou Gandalovičovou

Související informace:

Proč by žádné autistické dítě nemělo být v ABA terapii

ABA terapie pro autismus není o nic účinnější, než jiné metody; výsledek velké studie z roku 2016

Jak ochránit soukromí svého autistického dítěte?

Soukromí a chování rodičů

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.