Dysortografie

Jak rozumět autismu

Dysortografie je k autismu občas se přidružující jev, která se týká zejména gramatiky a používání řeči. Projevuje se tak, že má člověk potíže vydělit při psaní slovo z textu, problémy rozlišit mezi slabikami typu ti-ty, di-dy. Rovněž lidé s dysortografií bývají často velmi kreativní a nadaní v například výtvarné oblasti.