Neurodiverzita

Jak rozumět autismu

Neurodiverzita je pojem, kterým označujeme stav, kdy se mozek jedince liší od běžného uspořádání mozku. Takové uspořádání nelze chápat negativně, jelikož nám přináší mnoho nových pohledů a jedinečností. Mezi neurodiverzní lidi nepatří jen autisté, ale i lidé s nejrůznějšími odlišnostmi od normálu. Používá se jako opak slova „neurotypik“ , zkracuje se případně jako ND.

Více článků o neurodiverzitě:

Jak se odvobodit od paradigmatu patologie

Neurodiverzita

Co je autismus

Video o autismu a neurodiverzitě

 Kde končí autismus

Autismus a Aspergerův syndrom: jinakost

Jak důležitá je diagnóza

 Nevzdorujme autismu

Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

22 lidí odpovídá, jaké je pro ně žít s autismem

Volný tok

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.