Chameleonský efekt

Jak rozumět autismu

Jako chameleonský efekt označujeme u autistických žen stav, kdy se snaží maximálně přizpůsobit svému okolí. Zejména aspergerské dívky jsou velmi známé tím, že jakmile pocítí, že nejsou adekvátní součástí kolektivu, dělají vše proto, aby byly do kolektivu přijaty. Potlačují pak svou vlastní přirozenost a napodobují chování svých vrstevnic – například se začnou malovat, i když je samotné by to nikdy nenapadlo, začnou se zajímat o módu, či se může jednat o drobnější změny – například začnou říkat podobná slova jako vrstevnice, házet otrávené pohledy.
Takové chování je však velmi energeticky náročné, stojí autisty velké přemáhání a ve vyhrocené situaci může vést až k meltdownu či shutdownu.

Více o chameleonském efektu:  

O těžších stránkách Aspergerova syndromu a proč bych neměnila

Charakteristika žen s Aspergerovým syndromem

Seznam vlastností autistických žen

Proč nemáme tak rádi telefonáty