Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Retardace

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Pojem retardace se k autismu často pojí. Běžná definice retardace je stav, kdy dojde k trvalému snížení rozumových schopností. Tato definice však může být problematická, jelikož zvláště autisté nemívají své schopnosti a dovednosti rozprostřené rovnoměrně, jako běžní neurotypici. Často se stává, že autista s mentální retardací dokáže složitější úkony v určité oblasti, které nedokáže člověk s průměrným IQ. Při práci s autisty se běžně nedoporučuje nechat se pevně řídit spočítanou výší jejich IQ – často může během testování dojít k nesprávnému pochopení otázky kvůli potížím s řečí, případně autista prožívá smyslové obtíže, kvůli kterým není schopný vyplnit test adekvátně.

Více o pojmu retardace:
Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.