Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Symptomy

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Jako symptomy označujeme určité znaky, charakteristiky, kterým se autisté liší od neurotypiků. V momentě, kdy se symptomů naskytne u jedince větší množství, dostává diagnózu. Téměř každý člověk by u sebe mohl najít pár autistických symptomů, záleží však na tom, do jaké míry utváří lidské vnímání.

Platí, že až v momentě, kdy symptomy utváří naši realitu natolik, že převažují nad neurotypickými rysy, označujeme se za autisty.

Více o symptomech a symptomatice:
Co je autismus

Projevy Aspergera u dětí

Symptomy Aspergerova syndromu

Asperger a ženy: 10 vlastností

Poslední zajímavý checklist

50 výhod Aspergerova syndromu

Aspergerův syndrom: 50 faktů

10 znaků, že máte Aspergerův syndrom

Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.