Chráněné místo

Jak rozumět autismu

Chráněné místo je pracovní místo, které je přizpůsobené specifickým požadavkům často i neurodiverzního člověka. Lidé, kteří pracují na chráněném místě, mají přizpůsobené podmínky proto, aby mohli efektivněji a účinněji přispět svým jedinečným pohledem na svět v oblasti své práce, svého oboru.

Na chráněné místo je však potřeba mít oficiální lékařskou diagnózu.

Více o diagnostice autismu, která může pomoci při hledání chráněného místa:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy