Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Regres

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Pokud dojde ke ztrátě již nabytých dovedností, označuje se tento stav jako regres. Častý bývá u autistických dětí kolem 2. roku života, kdy až téměř 20% autistických dětí ztratí nějakou již nabytou dovednost. Regres může být pokaždé jinak hluboký, bývá však zapříčiněn vnějšími vlivy nebo zkrátka odlišným vývojem mozku, kdy je třeba přistupovat k výuce alternativními způsoby. Lidé mohou své schopnosti znovu nabýt.

Více informací o regresu:
Očkování a autismus
Autismus a odbornost v ČR

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.