Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Tiky

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Jako tiky se často u autistů nesprávně označují stimy.

Tik i stim mají oba podobný základ – slouží k regulaci emocí během krizových situací. Nicméně u autistů mohou být tyto krizové situace vyvolány úplně jinými smyslovými vjemy. Tiky se objevují neustále, při klidné činnosti velmi málo, ale většinou jsou stále přítomny. Stimy u autistů nemusí být přítomny v situaci, kdy je vše v pořádku, a objevují se zřídka.

Někteří autisté stimmují i záměrně, jelikož ví, že jim stimmování v dané situaci uleví. Tiky jsou často naopak velmi spontánní.

Tiky se objevují u lidí, kteří mají Tourettův syndrom

Více o stimech a ticích se dozvíte v těchto článcích:

Co je autismus

Stimming

Co si lidi pomyslí

Kočičí vrnění

Děkovný dopis studentky s autismem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.