Sebediagnostika

Jak rozumět autismu

Sebediagnostika je proces, při kterém dochází často dospělý člověk na fakt, že má autismus. Sebediagnostika je v ČR mnohdy podceňována, přesto je to mocný nástroj, který přivede k oficiální diagnóze naprostou většinu diagnostikovaných autistů – diagnostické síto zde příliš nefunguje. Někteří autisté se rozhodnou, že oficiální diagnózu nepotřebují, buď kvůli nedostupnosti lékařské péče, případně kvůli pochopitelné nechuti s kýmkoliv cizím rozebírat takto své problémy, nebo si ji nechtějí nechat vyřizovat kvůli práci a jiným důvodům. Přesto by však jejich názor neměl být zpochybňován.

Více o sebediagnostice:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy