Diagnóza, diagnostika

Jak rozumět autismu

Diagnostika autismu je složitý proces, který zkoumá, zda je jedinec na autistickém spektru. Toto zkoumání většinou vychází z pozorování sociálních dovedností jedince, rodinné anamnézy, anamnézy daného jedince, popisem jeho chování v dětství, popisem současných problémů. Diagnostikou mohou projít lidé všech pohlaví a věkových kategorií, často lidé přijdou na svou odlišnost až v dospělosti. Výsledkem diagnostiky je diagnóza, pokud si člověk projde diagnostickým procesem u člověka oprávněného diagnózu vydávat.

Nejčastěji se při formální diagnostice autismu používají testy jako jsou CARS, ADOS či M-Chat.

Diagnózu vydává psychiatr. Je často nutná k zažádání si o příspěvek na péči, invalidní důchod. Diagnóza má sloužit zejména k uvědomění si a přijetí své odlišnosti, pochopení svých předností a limitů a k akceptování sebe samého. V ČR máme v současné době nedostatek lidí, kteří se zabývají autismem, případně jej diagnostikují (diagnostikovat může oficiálně jen psychiatr).

Více článků o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy