Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Diagnóza, diagnostika

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Diagnostika autismu je složitý proces, který zkoumá, zda je jedinec na autistickém spektru. Toto zkoumání většinou vychází z pozorování sociálních dovedností jedince, rodinné anamnézy, anamnézy daného jedince, popisem jeho chování v dětství, popisem současných problémů. Diagnostikou mohou projít lidé všech pohlaví a věkových kategorií, často lidé přijdou na svou odlišnost až v dospělosti. Výsledkem diagnostiky je diagnóza, pokud si člověk projde diagnostickým procesem u člověka oprávněného diagnózu vydávat.

Nejčastěji se při formální diagnostice autismu používají testy jako jsou CARS, ADOS či M-Chat.

Diagnózu vydává psychiatr. Je často nutná k zažádání si o příspěvek na péči, invalidní důchod. Diagnóza má sloužit zejména k uvědomění si a přijetí své odlišnosti, pochopení svých předností a limitů a k akceptování sebe samého. V ČR máme v současné době nedostatek lidí, kteří se zabývají autismem, případně jej diagnostikují (diagnostikovat může oficiálně jen psychiatr).

Více článků o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.