Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Obourukost

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Jako obourukost je chápán stav, kdy člověk používá obě ruce stejně často, nemá tedy jednu ruku, kterou by preferoval. Správný český název tohoto jevu je však nevyhraněná lateralita. 

Nevyhraněná lateralita je k autismu občas se přidružující jev, která se rovněž často přidružuje k poruchám autistického spektra, případně dyspraxii. Člověk s nevyhraněnou lateralitou nemá přesně určenou dominantní ruku, zdá se nám tedy, že dokáže pracovat s oběma rukama na stejné úrovni. Tito lidé bývají často velmi kreativní, mají však problémy ve škole v momentě, kdy se učí psát, případně se mohou objevit problémy při sportu. Těmto lidem je nutno přizpůsobit vzdělávací systém tak, abychom z jejich jedinečnosti vytěžili maximum.

Více článků o nevyhraněné lateralitě:

Proč mám Aspergerův syndrom

O těžších stránkách Aspergerova syndromu

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.