PNP

Jak rozumět autismu

PNP je česká zkratka pro Příspěvek na péči. Pokud má člověk diagnózu autismu a potřebuje pomoci se základními životními potřebami, může si jeho opatrovník zažádat o příspěvek na péči. Stupně se dělí podle závislosti podobně jako Invalidní důchod.

Více článků o PNP:

Kolik stojí výchova dítěte s autismem

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.