Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Alternativní komunikační systémy

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Autisté často preferují alternativní komunikační systémy (zkráceně AAC) a to i v případech, kdy ovládají řeč. Pro některé autisty je přirozenější používat psanou formu textu, jiní autisté preferují spíše vizuální komunikaci (viz Piktogram). Autisté mohou využívat ke komunikaci moderní technologie, tedy psát na klávesnici, na tabletu – často je to příjemnější cesta kvůli případným motorickým obtížím. Autisté mohou používat i znakovou řeč. Mnohdy zdánlivě „nemluvící“ autisté komunikují řečí těla, postoji, případně si vytvoří vlastní alternativní komunikační systém.

Články o alternativních komunikačních systémech na našich webech:

Jak uspokojit potřeby neurodiverzních dětí bez použití behaviorálních modifikací

Facilitovaná komunikace, autismus, řeč

Jak rozvíjet řeč u dětí s autismem

 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.