Sebeobhájce

Jak rozumět autismu

Sebeobhájce je autista, jehož zájmem je chránit a hájit své vlastní zájmy a práva(a práva neverbálních autistů, kteří nemohou svá práva hájit stejným způsobem jako jiní verbální či neverbální autisté ) v neurotypické společnosti. Sebeobhájce může zastupovat zároveň sebe i další autisty. V České republice není síť sebeobhájců nijak rozšířená, v zahraničí je to například spolek ASAN.

V ČR je zdarma k dispozici rozsáhlá příručka pro sebeobhájce, která je vhodná nejen pro samotné autisty, ale i pro všechny, kdo se s nimi setkávají. Vznikla ve spolupráci hned s několika zahraničními partnery a je plná informací, které se netýkají jen autismu, ale platí pro jakékoliv postižení. 

Více o sebeobhájcích:
Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

Funkčnost a autismus

 Autista nebo člověk s autismem  

Autismus a zalehávání

Vyjádření ASANu

Autismus a superhrdinové

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.