Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Hyperlexie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Hyperlexie je k autismu občas se přidružující jev, který se často přidružuje k autismu. Někteří lidé ji samu o sobě označují jako poruchu autistického spektra, jiní tvrdí, že její základ je úplně jiný . Vyznačuje se schopností číst obrovská kvanta informací v krátkém čase – děti s hyperlexií se běžně naučí číst dlouho před školni docházkou(3-4 let). Hyperlexické dítě dokáže přečíst velké množství knih za velmi krátkou dobu, čímž si posiluje své jedinečné schopnosti a dovednosti. Hyperlexie je celoživotní záležitost.

Více článků o hyperlexii:

 První znaky Aspergerova syndromu

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.