Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

OCD

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

OCD je zkratkou z anglického Obsessive Compulsive Disorder, neboli česky Obsedantně kompulzivní porucha. Tento jev se k autismu často přidružuje. Může nabývat mnoha podob a druhů. Obecně se však dá říci, že u člověka s OCD se opakují časté velmi nutkavé specifické myšlenky, které vedou k opakování určité činnosti – člověk s OCD se je mnohdy snaží potlačit, avšak neúspěšně. Pokud OCD dojde do stádia, že je pacient neschopen opustit domov, dochází i kmedikaci. Vtíravé myšlenky jsou však běžné u spousty lidí. Lidé s OCD jsou často velmi trpěliví a důslední.

Více článků o OCD:

Různé typy OCD

Co lidi nechápou

Přidružené poruchy

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.