Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Meltdown

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Meltdown je stav, který se objevuje u autistů. Začíná v momentě, kdy již smysly daného člověka nedokážou efektivně zpracovávat všechny příchozí vjemy, stejně jako u shutdownu (mozek autisty zpracovává více vjemů než běžný mozek, proto se také snadněji přehltí). Takové přehlcení mohou vyvolat situace, které narušují běžný řád, situace, kdy je autista pod tlakem, případně se necítí bezpečně (při kontaktu s ostatními, při zesměšňování atd.), situace, kdy je kolem člověka spousta smyslových vjemů, které jsou velmi výrazné. Autisté mají rovněž tendence věci zvládat a „zamést pod povrch“, pokud se však takových problémů vyrojí za den spousta, člověk mnohem hůře udrží své jednání.

Při meltdownu autisté mohou křičet, případně plakat, potřebují vyfiltrovat přebytečné emoce často tlučením nebo jinými fyzickými projevy. Je nutné je plně respektovat a nedělat nic bez jejich souhlasu – je nutné zjistit, co člověku v takové situaci pomůže. Často to bývá například oblíbená tlustá deka, teplý nápoj, někteří autisté vyžadují fyzický kontakt, jiní jej naopak nesnesou. Meltdown je naprosto pochopitelná záležitost, pokud se pokusíme vystopovat, co jej spustilo. Je dobré se pokoušet stresorům vyhýbat, případně se jim stavět čelem postupně v tempu autisty.

Další články o meltdownu:

Autismus – Meltdown a Shutdown

Autismus a úzkost: Když pochvaly nefungují

Temná strana stimu: sebepoškozování

49 frází, kterými uklidníte úzkostné dítě a dospělého

Meltdown a šok poté

Meltdown a shutdown 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.