Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Tourettův syndrom

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Tourettův syndrom je odchylka, která se může přidružovat k autismu. Podle odhadů má zhruba 6,5% autistů Tourettův syndrom.

Tourettův syndrom je vrozený. Začíná v dětství a mezi nejtypičtější projevy se řadí tiky verbálního i pohybového charakteru – lidé mohou nekontrolovatelně vykřikovat nejrůznější slova, mohou opakovaně například mrkat, škubat hlavou, trhat končetinami. Tyto tiky bývají obvykle nápadné, nicméně v psychické pohodě a klidu se tiky velmi zmírňují.

Je určitě zajímavé si povšimnout souvislosti tiků u Tourettova syndromu s psychickou pohodou, stejně tak souvislosti stimmování u autistů s autistickou pohodou. U autistů s Tourettovým syndromem se tyto dva mohou prolínat.

 

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.