Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Synestezie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Synestezie je k autismu občas se přidružující jev. Synestezie se vyznačuje zvláštnostmi ve smyslovém vnímání, kdy má člověk překřížené spoje v mozku tak, že se mu slévají smysly do více komplexnějších vjemů najednou – člověk například vidí barevná slova, cítí chutě v písních, vidí barevně zvuky.

Lidé se synestezií bývají velmi citliví a kreativní, rozpoznávají různé atmosféry. Případné problémy synestetiků ve škole mohou pramenit z toho, že mají například čísla v učebnici namalované jinou barvou, než je oni cítí – nedokáží se pak na vypočítání příkladu efektivně soustředit. Je proto nutné jim vyjít vstříc ve vzdělávacích plánech a vymyslet alternativní způsoby výuky.

Více o synestezii:

OCD, synestezie, poruchy pozornosti, dyspraxie

Myšlení v obrazech

Přidružené poruchy

Koníček

Volný tok

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.