Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Autism Network International

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Autism Network International je společnost autistických sebeobhájců, která vznikla tak, že se e-mailem kontaktovalo několik verbálních autistů(Jim Sinclair, Kathy Grant a Donna Williams) . Shodli se na tom, že většina běžných konferencí o autismu, které vedou rodiče, není příliš vhodná pro autisty samotné a jejich kontaktování. 

Jedním z hlavních bodů Autistic Network International neboli ANI je odmítavý postoj k „léčení“ autismu a tomu, že autismus je nemoc. Snaží se soustředit na pozitiva autismu. Od roku 1996 existují Autreat konference, které ANI zaštiťuje. Není pro rodiče ani poskytovatele péče, je to konference pro autisty samotné a pro jejich práva. Účastníci této konference jsou naopak v autistickém chování velmi podporováni, mohou si kupříkladu vybrat odznáček, který ukazuje, zdali se chtějí či nechtějí účastnit konverzací a podobně.

Více o ANI:

Autista nebo člověk s autismem? Autistická identita

Jakou barvou mám tedy svítit?

Nesmutněte pro nás

Neurodiverzita a autismus

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.