Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Piktogram

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Piktogram je obrázek, který zjednodušeně představuje určitou činnost, je symbolem pro něco jiného – běžným piktogramem, který známe ze života, jsou panáčci na oddělených WC, muž a žena. Piktogramy se často používají při práci s autistickými dětmi, někdy i dospělými. Mohou sloužit jako metoda AAC – Alternativních komunikačních systémů, kdy obrázky usnadňují chápaní komunikace. 

Více článků o piktogramech:

Jak uspokojit potřeby neurodiverzních dětí bez použití behaviorálních modifikací

Facilitovaná komunikace, autismus, řeč

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.