Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

CARS test

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

CARS(Childhood Autism Rating Scale) je druh testu, který se využívá při lékařské diagnostice autismu. Je založen na behaviorálních principech; během testu se pozoruje, jak se dítě chová v určitých situacích. Původně měl odlišit autistické děti od dětí s vývojovými odlišnostmi, které nejsou způsobeny autismem.

CARS se zaměřuje na vztahy k lidem, imitaci, emoční odpovědi, strach, úzkost, verbální a neverbální komunikaci a podobně.

Problém s tímto testováním může nastat tehdy, kdy autisté, kteří využívají chameleonský efekt, činnost bez problémů provedou, jejich chování tak není označeno za autistické, přesto mají v životě různé obtíže a talenty, které se vztahují k autismu. Rovněž je velmi široce interpretovatelný, což může vést k zavádějícím výsledkům.

Více o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.