CARS test

Jak rozumět autismu

CARS(Childhood Autism Rating Scale) je druh testu, který se využívá při lékařské diagnostice autismu. Je založen na behaviorálních principech; během testu se pozoruje, jak se dítě chová v určitých situacích. Původně měl odlišit autistické děti od dětí s vývojovými odlišnostmi, které nejsou způsobeny autismem.

CARS se zaměřuje na vztahy k lidem, imitaci, emoční odpovědi, strach, úzkost, verbální a neverbální komunikaci a podobně.

Problém s tímto testováním může nastat tehdy, kdy autisté, kteří využívají chameleonský efekt, činnost bez problémů provedou, jejich chování tak není označeno za autistické, přesto mají v životě různé obtíže a talenty, které se vztahují k autismu. Rovněž je velmi široce interpretovatelný, což může vést k zavádějícím výsledkům.

Více o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy