Speciální pedagogické centrum

Jak rozumět autismu

Speciální pedagogické centra, neboli také SPC,  jsou organizace, které si kladou za úkol vymyslet alternativní strategie a přístupy, jak začlenit autistu do kolektivu a do výuky ve škole, případně fungují i jako běžná poradenská střediska.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.