ADI

Jak rozumět autismu

 ADI je diagnostický nástroj, který se používá v medicinském prostředí k získání lékařské diagnózy.

Jde o strukturovaný rozhovor mezi člověkem, u kterého je podezření na autismus, a lékařem. Tento test je možné provádět pouze s verbálními autisty.

Více o diagnóze a diagnostice:

ADOS Test

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy