Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ADOS test

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ADOS je zkratka Autism Diagnostic Observation Schedule a je to test, který se používá při diagnostice autismu.

Je semistrukturovaný a klade si za cíl zhodnotit sociální interakci u jedince, stejně tak i hru a imaginativní využití materiálů. Sestává ze 4 modulů, moduly se vybírají podle věku dítěte a podle toho, zdali je člověk verbální či neverbální.

V testu jde o standardizované aktivity, pozorovatel má za úkol zhodnotit chování jedince. Trvá asi 30-45 minut.

Modul 1 je pro lidi, kteří mluví méně, říká se, že až 3 slova za sebou, která nesou význam a jsou spontánní. Týká se většinou malých dětí. Modul 2 je pro neverbální autisty. Modul 3 je pro verbální děti, které mluví plynule a hrají si s hračkami, můžou být takto testovány do 16 let.  Modul 4 je pro dospělé a teenagery, kteří mluví plynule.

Činnosti, které jsou hodnoceny, jsou velmi různé, může se jednat o konverzace, ale i o jednoduché úkoly, které má druhý splnit. ADOS se zaměřuje na komunikaci a sociální chování.

Tabulka popisující ADOS moduly a algoritmus
ADOS Test – Moduly a vyhodnocení

Kromě standardního testování je u autismu poměrně běžná i sebediagnóza. Ta se nerealizuje formou formálních testů, daný člověk se seznamuje s výpověďmi autistů například skrze knihy a články, přičemž může v líčení autistů nalézat odpovědi na situace z vlastního života. V závislosti na míře získaných informací může být sebediagnóza stejně přesná nebo přesnější, než formální test. Některé typy zážitků nebo chování prostě neautisté nemají. Existuje prostor pro záměnu např. autismu a úzkostných poruch, ale ten je stejně velký jako u formálních testů.  Sebediagnóza je typická pro dospělé lidi nebo adolescenty.

Otázka zda se nechat diagnostikovat nebo zda nechat diagnostikovat své dítě není zcela jednoznačná a závisí na mnoha různých faktorech. Jedním z hlavních argumentů pro je pocit jistoty, naopak, argumentem pro zdrženlivost je například stigmatizace, která může být s diagnózou spojena. Rodič, dospívající nebo dospělý může doufat v to, že existence oficiální diagnózy mu přinese více porozumění, úlevy a uzpůsobení ve škole nebo zaměstnání a zmenší počet překážek, se kterými se v životě potýká. Efekt může být i opačný. Tam, kde diagnóza není nezbytná, je někdy lepší spolupráce s vývojově orientovaným odborníkem nebo specialistou na neurodivergenci. Taková spolupráce může přinést předpokládanou úlevu, lepší porozumění sobě samému (nebo blízké osobě) a vede k vyšší životní spokojenosti bez existence oficiální diagnózy. V rámci spolupráce pak lze samozřejmě o diagnóze a identifikaci se s ní diskutovat a bezpečně se v tématu zorientovat.

Další běžně používané testy na autismus:
Cars
M-chat

Více o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.