ADOS test

Jak rozumět autismu

ADOS je zkratka Autism Diagnostic Observation Schedule a je to test, který se používá při diagnostice autismu.

Je semistrukturovaný a klade si za cíl zhodnotit sociální interakci u jedince, stejně tak i hru a imaginativní využití materiálů. Sestává ze 4 modulů, moduly se vybírají podle věku dítěte a podle toho, zdali je člověk verbální či neverbální.

V testu jde o standardizované aktivity, pozorovatel má za úkol zhodnotit chování jedince. Trvá asi 30-45 minut.

Modul 1 je pro lidi, kteří mluví méně, říká se, že až 3 slova za sebou, která nesou význam a jsou spontánní. Týká se většinou malých dětí. Modul 2 je pro neverbální autisty. Modul 3 je pro verbální děti, které mluví plynule a hrají si s hračkami, můžou být takto testovány do 16 let.  Modul 4 je pro dospělé a teenagery, kteří mluví plynule.

Činnosti, které jsou hodnoceny, jsou velmi různé, může se jednat o konverzace, ale i o jednoduché úkoly, které má druhý splnit. ADOS se zaměřuje na komunikaci a sociální chování.

Tabulka popisující ADOS moduly a algoritmus
ADOS Test – Moduly a vyhodnocení

Kromě standardního testování je u autismu poměrně běžná i sebediagnóza. Ta se nerealizuje formou formálních testů, daný člověk se seznamuje s výpověďmi autistů například skrze knihy a články, přičemž může v líčení autistů nalézat odpovědi na situace z vlastního života. V závislosti na míře získaných informací může být sebediagnóza stejně přesná nebo přesnější, než formální test. Některé typy zážitků nebo chování prostě neautisté nemají. Existuje prostor pro záměnu např. autismu a úzkostných poruch, ale ten je stejně velký jako u formálních testů.  Sebediagnóza je typická pro dospělé lidi nebo adolescenty.

Další běžně používané testy na autismus:
Cars
M-chat

Více o diagnostice autismu:

Diagnóza AS u dospělých lidí

Proč je důležité diagnostikovat

Proč jsem ráda, že vím, že mám autismus

Jak důležitá je diagnóza

Popírání mojí diagnózy