Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ABA terapie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ABA je zkratkou z anglického „Applied Behaviour Analysis“, tedy aplikovaná behaviorální analýza. Její počátky je možné datovat už v šedesátých letech minulého století, jejím průkopníkem byl O. Lovaas. Je jednou z mnoha možných terapií, která je nabízena autistům – cílem je redukovat „nevhodné“ chování autistů a nahradit jej „správným“ chováním, čehož se dosahuje intenzivním cvičením (25-40 hodin týdně) a „posilováním vhodného chování“ odměnami pod dozorem ABA terapeuta, který by správně měl o dosažených pokrocích informovat nejčastěji rodiče autistického dítěte .

ABA terapie a behaviorální směry obecně od počátku provází pochybnost o tom, zda sledují zájem klienta, nebo zájmy třetí osoby (př. terapeuta) a jejich představu o tom, jaký by měl klient být.

V případě autismu pak vychází ABA z předpokladu, že výchozí autistické chování je čímsi „nevhodným“, špatným, co musí být nahrazeno a nutně přeučeno, přičemž se mnohdy jedná i o naprosto nevinné projevy, které autistům naopak pomáhají (viz Stimming, Smyslové přetížení). Dalšími nevýhodami této terapie jsou také časová i finanční náročnost. Při výběru vhodné terapie pro člověka s autismem je nutné respektovat jeho osobnost – na každého člověka jednotlivé terapie účinkují jinak.

Další články o ABA terapii:

Proč je ABA terapie pro autisty škodlivá

ABA

Neviditelné týrání: ABA a souvislosti, které vidí jen autisté

Nový výzkum posiluje už tak silný argument proti ABA

ABA terapie pro autismus není o nic účinnější než jiné metody, výsledek velké studie z roku 2016

Tiché ruce

Škodí ABA autistům?

Proč by žádné autistické dítě nemělo být v ABA terapii

Proč je ABA terapie pro autisty škodlivá

ABA terapie v ČR

Ale co ti dobří ABA terapeuti

Co, když ne ABA?

Aktion Mensch odmítá podporovat ABA terapii

Opravdová věda a ABA

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.