Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Dysfázie (vývojová)

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Vývojová dysfázie je k autismu přidružující se jev postihující vývoj řeči. Často bývá zaměňována při diagnostice za autismus, poněvadž se projevuje opožděným vývojem řeči u dětí. Děti s dysfázií však nemívají tolik rozvinuté speciální zájmy, nemají potřebu stimmovat a jejich mozek zpracovává údaje často spíše neurotypickým způsobem.

Dysfázie je stav, který je možno časem srovnat směrem k neurotypickému vývoji, autista se však neurotypikem nikdy nestane.

Články týkající se dysfázie:

Jazykové deficity či zvláštnosti u autistů

Proč je řeč pro autisty tak složitá   

Ztracena v překladu  

Pod kůží konverzace

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.