Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

ADD

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

ADD je dědičný neurovývojový syndrom, v Čechách ještě v devadesátých letech diagnostikovaná jako LMD – lehká mozková dysfunkce. Zkratka ADD znamená Attention Deficit Disorder, česky tedy možno překládat jako porucha pozornosti. ADD je vrozené a provází člověka celým životem – lidé s ADD mají jinak strukturovaný mozek než lidé, kteří ADD nemají (pro více podrobností viz Neurodiverzita). ADD se často pojí k autismu – děti s poruchami pozornostmi často vyznačují i symptomy autismu (20x častěji než neurotypické děti). ADD se objevuje u lidí všech pásem inteligence.

V běžném životě se může projevovat negativně, ale i pozitivně. Negativními aspekty mohou být například zapomínání, nesoustředěnost, jsou emočně labilnější – rychleji vybuchují vzteky, při konfliktu vidí věci „černobíle“. To vede k častým neúspěchům zejména v klasických vzdělávacích systémech, které nejsou pro tyto děti přizpůsobené – lidé s ADD často nedostudují vysokou školu, případně mají problémy v práci. V Čechách lidé s ADD často berou léky, které mají tyto symptomy potlačit, velmi vzácně chodí na terapie, kde by se s těmito aspekty pracovalo.

Lidé s ADD však bývají často velmi učenliví a nadšení, při vhodném přizpůsobení vzdělávacího systému a prostředí ve škole dosahují mnohdy znamenitých výsledků v oblastech, ve kterých jsou nadaní. Také se dokáží velmi efektivně orientovat v chaosu, mají neustále celkový nadhled, bývají velmi kreativní a umí být středem pozornosti – a přitom mají lidem co nabídnout; bývají to až „magnetické“ osobnosti.

Více o ADD:

OCD Poruchy pozornosti dyspraxie

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.