Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

PDA (Pathological Demand Avoidance / Persistent Drive for Autonomy)

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

PDA je často diskutovaná zkratka, která souvisí s projevy vzdoru nebo vyhýbání se povelům nebo povinnostem. Nejde o oficiální diagnózu, která by byla součástí mezinárodních klasifikačních nástrojů, kterými jsou Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) a Diagnostický a statistický manuál (DSM). Zkratka PDA má jiný význam v medicínském paradigmatu a jiný v paradigmatu neurodiverzity.

V Medicínském paradigmatu se s ní setkáme pod názvy Pathological Demand Avoidance (chorobné vyhýbání se požadavkům) nebo také Extreme Demand Avoidance (extrémní vyhýbavost ve spojení s požadavky). Zkratka PDA zde označuje symptomatiku (dítě je vzdorovité).

V paradigmatu neurodiverzity se mluví o Persistent Drive for Autonomy (neustálé potřebě autonomie). Zkratka PDA zde označuje aspekt vnitřního prožívání (potřebu dítěte).

O PDA se často mluví jako o podtypu autismu. Nick Walker koncept PDA odmítá jako „snahu o patologizaci toho, že dítě nechce vykonat velkou potřebu.“ Prostřednictvím psychoanalytických teorií můžeme vzdorovitému projevu PDA rozumět ve vývojovém kontextu schopnosti dítěte projevit nesouhlas, stanovit si vlastní hranice. Jde o běžnou vývojovou fázi, kterou obvykle vývojová psychologie řadí do období mezi druhým a pátým rokem života, přičemž tato fáze může trvat po nějakou část nebo celé toto časové rozmezí. S ohledem na neurodivergenci jako přirozený důsledek vývoje pak vnímáme takové chování jako smysluplné, i ve chvílích, kdy se trvá nebo se objeví i mimo zmíněné věkové rozmezí. S ohledem na to, že PDA se nějakým způsobem týká tématu autonomie, vymezení a respektování hranic, není možné hledat řešení v jednoznačné technice nebo metodě. Snaha o násilné potlačení nebo autoritativní řešení „projevů PDA“ může mít dlouhodobé následky a pravděpodobně povede jen k prohloubení vyhýbavého chování nebo k agresivitě. Nejlepším způsobem, jak řešit PDA je ve spolupráci s vývojově a vztahově orientovaným terapeutem či psychologem, nejlépe orientovaným na práci s dětmi nebo dospívajícími. Díky tomu je možné porozumět vývojovému kontextu daných projevů a jejich roli v rodinné a vztahové dynamice.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.