Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Echolálie

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Echolálie je specifické opakování konců slov, celých slov nebo celých vět. Pro autisty je často formou stimmingu (viz Stimming). Echolálie se objevuje i u neurotypických dětí často jako běžná součást vývoje řeči, u autistů mnohdy přetrvává i do dospělosti.

Občas se setkáváme s názorem, že při echolálii nedochází k pochopení obsahu vyřečeného slova – svědectví dospělých autistů nám však ukazuje, že význam slova je většinou pochopen, slovo je pouze používáno jako „stim“ .

Více o echolálii:

Jazykové deficity či zvláštnosti u autistů

 Podcast o řeči u autistů

 Proč je řeč pro autisty tak složitá

 Ztracena v překladu

 Pod kůží konverzace

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.